Blogg

En blogg med värdefulla tips, praktisk info och stödjande råd

La bassines vattenpump är säkert inspekterad och testad för att säkerställa både säkerhet och driftprestanda. Följs inte instruktionerna och varningar kan detta resultera i att pumpen förstörs och/eller ger allvarliga skador.
Till vattenpumpen kommer tre stycken kopplingar i olika storlekar för kontakt med vattenslang.

Det finns egentligen inga rätt eller fel positioner i en förlossningspool, följ det som känns bekvämt för dig och din barnmorskas råd.
Glöm inte - det är lätt att bli överhettad och uttorkad. Ha koll på ventilering, vätska och vattnets temperatur.

Jag som skriver denna text är Certifierad doula med flertalet kompetensutbildningar inom samma område samt utbildad och certifierad inkapslingsspecialist via Brilliant birth academy. Utöver min utbildning till inkapslingsspecialist har jag fortbildat mig inom moderkaksinkapsling: Placentamedicin som galaktagogum: trend eller tradition? Och...

Ibland, av olika anledningar, kan man inte kapsla in moderkakan som man önskat eller så vill man hedra eller bevara moderkakan på något sätt men inte konsumera den.

Baby massage

24/01/2023

Massage, värme och närhet bidrar alla till en oxytocin utsöndring både hos stora och små. Det är välbefinnande för oss och bidrar till bättre mående.

Vad är APGAR?

21/11/2022

Apgar är ett poängsystem som utvecklades på 50-talet i New York av Virginia Apgar och används idag världen över.⁣

Apgar används rutinmässigt vid förlossningar för att bedöma det nyfödda barnets vitalitet direkt efter födseln.⁣