Frågor & Svar

Moderkaksinkapsling

Varför måste jag dela blodprovsvar när jag bokar inkapsling eller avtryck?

Arbetet innebär risk för blodsmitta. För inkapslarens säkerhet överses blodprovssvar på HIV, syfilis och heptatit. Vid positiva svar för blodsmitta har inkapslaren rätt till att neka uppdraget.

Hur gör man moderkakan till kapslar?

Det finns två olika metoder för kapslar antingen Den försiktiga metoden (TCM) eller Den råa metoden. Vid den försiktiga metoden ångkokas moderkakan först, sedan torkas. Efter mals bitarna ner till ett fint pulver som sen doseras i kapslar. Vid den råa metoden går det till på precis samma sätt fast moderkakan ångkokas aldrig innan torkning.

Hur ser hela processen ut?

Du kontaktar Sandra via mail/telefon antingen för bokning direkt eller för att få ställa frågor för att komma fram till vilken metod som passar dig bäst. När du bestämt dig för att anlita henne som din inkapslingsspecialist skriver ni under ett avtal. Sandra går på jour 2 veckor innan beräknad födsel fram tills bebisen är född. Ni smsar Sandra så fort bebisen och moderkakan fötts. Ni ansvarar för att moderkakan tas om hand på rätt sätt (ni får info om detta vid avtal). Sandra tar sen med sig moderkakan, skapar era produkter och kontaktar er igen om, när och vart de färdiga produkterna ska lämnas.

Vad är det för skillnad på Den försiktiga och Den råa metoden?

Inkapslaren kan inte garantera effekt, detta är individuellt men i grunden har de både metoderna samma effekt. Den försiktiga metoden sägs ge en mer balanserande och lugnande start. Den råa metoden ska ge mer kraftfull och uppiggande effekt.

Hur vet jag vilken metod som passar mig bäst?

Läs om de olika metoderna och välj den som du tycker passar dig bäst. Du är välkommen att ställa frågor för stöttning i ditt val eller om du undrar något.

Vart tillreds min moderkaka?

I ett kök avsett för inkapsling. Sandra utför inte inkapslingar hemma hos klient av flera anledningar som: det stör er lugna miljö, det krävs plats i ert kök som inte får användas under tiden arbetet utförs. Starka kemikalier används i ert hem och Sandra måste flytta alla sina maskiner/verktyg. Sandra kan inte heller övervaka inkapslingen på samma sätt som när den utförs i hennes inkapslingskök.

Hur lång tid tar arbetet?

Det beror på metoden. Den som tar längst tid är Den försiktiga metoden som är uppdelad på två dagar. Tinktur tar sex veckor innan den är redo att användas.

Hur många kapslar får jag?

Det beror på vilken typ av metod du väljer och storleken på din moderkaka. Den försiktiga metoden ger runt 115-170 kapslar. Den råa metoden mellan 180-250 kapslar.

Hur många kapslar tar jag?

Det beror på vilken metod du valt. När du mottar dina produkter kommer du få en tydlig broschyr med personlig information och doseringsanvisningar.

Hur förvarar jag mina kapslar?

På en torr, mörk plats borta från solljus. Lämna inte din doypack öppen under längre stunder.


Viktigaste att vara medveten om är att kapslarna aldrig ska utsättas för fukt - detta gynnar bakteritillväxt vilket kan skapa mögel i dina kapslar som du inte kan se med ögat. Att konsumera kapslar med mögel kan göra dig sjuk.
Därför ska kapslar aldrig förvaras i kylskåp! I ett vanligt kylskåp är luftfuktigheten på ca 70-95% vilket är mycket ogynnsamt för dina kapslar. Bor du i en mycket fuktig miljö rekommenderas du att direkt frysa in dina kapslar i en zip fryspåse, inte i den ursprungliga doypacken du mottog kapslarna i.

Vad finns det för tillval/tillbehör?

När du väljer att kapsla in moderkakan kan du ta vara på moderkakan på flera sätt. De tillbehör Sandra erbjuder är: Avtryck, helande salvor, tinktur och bevaring av navelsträngen. 

Vad är ett avtryck/placenta print?

Det är när man gör en tavla av moderkakan. Moderkakan "målas" i färg och trycks sedan mot ett akvarell papper eller en canvas duk. Detta blir ett väldigt fint sätt att hedra moderkakan på och minnas den.

Vad händer om min moderkaka inte går att kapsla in?

Både inkapslaren och kund vill att inkapslingen ska bli av.
Skulle det visa sig att inkapslingen inte är möjlig återbetalas kund hela beloppet utan onödigt dröjsmål.

Jag har ångrat mig och vill avboka. Hur gör jag?

Kontakta sandra@fodandekraft.se och informera att du vill avboka inkapslingen. Kund har rätt att avbryta avtalet innan jourstart. Då tillkommer en avbokningsavgift på 250 kr.

Doula

Hur väljer man rätt doula?

Relationen till sin doula bör bygga på kemi. Hur fungerar ni som människor ihop?
NI bjuder in doulan till de mest sköra och fantastiska man kan vara med om - att föda barn. Det är alltså av största vikt att ni känner er bekväma rent personlighetsmässigt med er doula. Precis som att alla klienter består av alla möjliga personligheter finns även doulor med alla möjliga personligheter. Träffa gärna flera doulor och känn efter vad som känns bäst för dig/er - kom ihåg det är ER födsel!

Jag är intresserad av doula men vill inte föda utan medicinsk smärtlindring eller ha en hemfödsel - passar inte en doula mig då?

Doulor arbetar för att bistå den födande med eventuell partner utifrån deras önskemål. Doulan arbetar inte för att alla ska föda "så naturligt" som möjligt eller planera hemfödsel. Doulans mål är att DU ska ha en så bra uppelvelse som möjligt på de sätt du önskar och tänker att du vill ha även när det går utanför plan. Doulan är DITT kontinuerliga stöd innan, under och efter födsel.

Hur bokar jag dig som doula?

Du kontaktar Sandra och ni träffas på ett första förutsättningslöst möte online. Då har ni möjlighet att ställa era frågor och få en känsla för varandra. 

När ni bestämt er för att anlita henne som er doula skriver ni ett avtal vid bokning. Avtalet kommer i e-format och signeras med bank-id. Efter det mottar du en faktura till din mail på avtalt arvode eller avbetalningsplan. 30% av arvodet är boknignsavgift som ej betalas tillbaka om klienten vill bryta avtalet.

Vad är en backup doula?

Det är en doula som hoppar in om din ordinare doula blir sjuk. Det finns alltid risk för att den doula du valt inte kommer vara med vid födseln, detta är inget doulan själv önskar men vi kan inte befria oss från livets omständigheter. Du får alltid träffa din backup doula, om du vill, antingen i verklighet eller online.

Hur många timmar arbetar du under en födsel?

Doulor är människor vilket betyder att vår ork inte räcker för alltid trots att vi många gånger skulle vilja det. Blir förlossningen långdragen ringer Sandra in sin backupdoula som kommer in och tar över. Detta brukar fungera bra och är väldigt värdefullt då en trött doula oftast inte kan ge samma goda stöd som en utvilad doula. Vid långdragen och/eller utmanande födsel är det av största vikt att ni får det stöd ni behöver.

Jag har ångrat mig och vill avboka mitt doulauppdrag. Hur gör jag och får jag tillbaka mina pengar?

Klienten har rätt till att avbryta kontraktet innan jourstart. Bokningsavgiften på 30% av arvodet betalas inte tillbaka vid avbrutna uppdrag på begäran av klient. Avbryter du inom 14 dagar efter avtalet ingåtts gäller Ångerrätten.