Vad säger forskningen om moderkaksinkapsling?

21/02/2023

Jag som skriver denna text är Certifierad doula med flertalet kompetensutbildningar inom samma område samt utbildad och certifierad inkapslingsspecialist via Brilliant birth academy. Utöver min utbildning till inkapslingsspecialist har jag fortbildat mig inom moderkaksinkapsling: Placentamedicin som galaktagogum: trend eller tradition? Och Placentofagi: Frekvens, motivering och associerade neonatala resultat.

Som tidigare inkapslingskund önskade jag hitta källorna som flera inkapslingsspecialister hänvisar till därför har jag sammanställt alla mina källor öppet längst ned i detta inlägg för dig som vill läsa själv.

Innehåll

 • Vad är moderkaksinkapsling?
 • Varför äta moderkakan efter födseln?
 • Placentofagi hos djuren
 • Moderkakan
 • Placenta som galaktagogum
 • Modern moderkaksinkapsling
 • Vad innehåller moderkakan? Vad finns i kapslarna?
 • Historisk moderkaksinkapsling
 • Säkerhet
 • Avslutande
 • Källor
 • Vad är moderkaksinkapsling?

  Placenta är det medicinska namnet för moderkaka och placentofagi är utövandet när en konsumerar sin moderkaka efter födseln.

  Moderkaksinkapsling är en form av placentofagi vilket innebär processen att omvandla moderkakan till kapslar som en konsumerar efter födseln, postpartum.

  Vanligtvis erbjuds moderkaksinkapsling genom två metoder (som jag och min utbildning kallar):
  Den råa metoden eller Den försiktiga metoden. Den försiktiga metoden är även känd vid namnet Traditional Chinese method.

  Efter en noggrann inspektion och kontroll av moderkakan utförs metoderna enligt nedan:

  • Den råa metoden: moderkakan rengörs och torkas på 46-47°C i ca 18-24 timmar.
  • Den försiktiga metoden: moderkakan rengörs, ångkokas med eller utan läkande örter för att sedan torkas på 62-63°C i ca 8-12 timmar.

  Ordet "moderkaksinkapsling" har blivit som ett paraply med flertalet tillbehör och/eller sätt att hedra/ta till vara på eller konsumera moderkakan på. Hit hör: tinkturer, salvor, placenta avtryck, minnessmycken, bevaring av navelsträngen, rå placenta i smoothies, choklad, buljong, teer, recept mfl.

  Den vanligaste formen att konsumera moderkakan på är genom moderkaksinkapsling alltså torkad moderkaka i kapslar vanligtvis de första veckorna efter födseln.

  Vanligen anlitar personen, som vill konsumera sin moderkaka som kapslar, en certifierad inkapslingsspecialist för detta arbete som då bör ha utöver sin grundutbildning, utbildning inom säker livsmedelshantering samt blodburna patogener och förebyggande av infektion. Eller så väljer personen att göra det själva alternativ med hjälp av vänner/familj.

  Moderkaksinkapsling är mest utbrett i hemfödsel rörelsen och inom alternativmedicin främst inom "Birthworker världen" (barnmorskor, doulor).

  I en studie med 189 undersökningsdeltagare (som hade ätit sina moderkakor) födde majoriteten hemma (59 %), men en tredjedel (34 %) födde på sjukhus.

  Varför äta moderkakan efter födseln?

  Enligt ovannämnd studie har mödrar som valt att äta moderkakan efter födseln berättat att deras främsta anledning till detta var förhoppningen om att det skulle förbättra humöret efter förlossningen.

  Senare rapporterades flest fördelar om förbättrat humör (40%) och ökad energi (26%) av de tillfrågade till följd av placentofagi.

  Nästan alla deltagare (98%) skulle engagera sig i placentofagi igen, även om dem hade en negativ upplevelse. Och 92 % av deltagarna var positiva till sitt "placentofagiexperiment".

  Huvudorsakerna till placentofagi:

  • Önskemål om förbättrat humör
  • Allmänna hälsofördelar
  • Önskan om återhämtning efter födseln
  • Optimera amning
  • Tillgodose näringsämnen

  "Förbättra mjölktillförseln" eller "optimera laktationen" är en anledning som ofta nämns som en del av beslutet att använda moderkakan som postpartum tillskott.

  Över två tredjedelar av deltagarna (69%) rapporterade inga negativa effekter av placentofagi alls. Den mest omtalade negativa effekten var obehaglig lukt eller eftersmak.

  Placentofagi hos djuren

  Den biologiska normen

  Placentofagi är ett vanligt beteende bland nästan alla landlevande däggdjur.

  Forskning visar att de flesta, 4000+ däggdjur, detta innefattar även de däggdjur som vanligtvis är vegetarianer, konsumerar delar eller hela efterbörden vilket innefattar fostervatten, moderkakan och/eller moderkakans hinnor (membran).

  Intressant är att apor som äter upp sina moderkakor efter födseln gör det både i det vilda och i fångenskap.

  Hypoteser varför däggdjur konsumerar moderkakan:

  • Gömma efterbörden/lukt efter födseln för rovdjur
  • Näring
  • Hålla boet rent
  • Förvärva specifika hormoner
  • Hunger

  Forskare fann viss sanning i ovannämnda orsaker men inte tillräckligt för att stödja dessa hypoteser. Forskare har spekulerat om att det måste finnas andra anledningar till att placentofagi är den biologiska normen hos dem flesta däggdjur.

  Opioidförstärkande faktor (POEF)

  I studier med råttor fann man att de råttor som konsumerat fostervatten och moderkakan hade förstärkt morfin medierad smärtlindring, namngivet Placental opioid-enhancing factor (POEF). Man såg också att de råttor som fick i sig fostervatten OCH placenta, hjälpte dem att förstärka moderns vårdande egenskaper för sina ungar.

  POEF verkar inte vara art- eller könsspecifik; POEF verkar ge en smärtstillande effekt till alla däggdjur som konsumerar ett annat däggdjurs fostervatten och placentavävnad oralt.

  • Däggdjurs placentofagi är mer än ett ersättande av näringsämnen eller att avvärja rovdjur. Det är mer komplex och mångfacetterat än så.
  • Däggdjur behöver konsumera rått fostervatten OCH moderkaka för att optimera smärtlindring och vårdande egenskaper för sina ungar.
  • Fördelaktiga egenskaper i fostervatten, moderkaka, membran, navelsträng inaktiverades om de blev liggande i rumstemperatur i 24+ timmar eller värmdes över 35°C.
  • Större mängder som intas vid en gång var mindre effektiva eller möjligen hämmande.

  Moderkakan

  Moderkakan både skyddar och ger bebisen näring och stödjer vid bebisens tillväxt.

  • Moderkakan bildas av samma spermier och äggceller som bildar bebisen. Moderkakans utveckling börjar när blastocysten (en liten form av celler som blir bebisen) fäster i livmoderväggen.
  • Det yttre lagret av blastocysten blir fostersäcken som omsluter det utvecklande fostret.
  • Bebisen är kopplad till moderkakan via navelsträngen.
  • Navelsträngen består av två artärer och en ven som är avgörande för överföringen av syre och näringsämnen från moderkakan till bebisen.
  • Inga moderkakor ser likadana ut, dem är lika unika som fingeravtryck!
  • Fosterhinnorna omsluter och skyddar bebisen hela graviditeten som är fulla av hormoner, proteiner, kollagener och tillväxtlager.

  Vad gör moderkakan?

  • Börjar fungera vid den femte eller sjätte veckan av graviditeten.
  • Förser bebisen med alla nödvändiga näringsämnen, hormoner och steroider.
  • Agerar som ett skyddsfilter.
  • Är det enda organ som är kompatibelt med två uppsättningar blodtyper och gener.

  Moderkakan är också ett skyddande filter

  • Har förmågan att filtrera bort DE FLESTA bakterier.
  • Kan inte filtrera bort alla virus, droger eller alkohol.
  • Skickar vidare mammans antikroppar till bebisen.
  • Naturlig immunitet för bebisen (går över till bebisen via moderkakan).

  Blodflöde

  • Moderkakan underlättar och förnyar blodflödet.
  • Blodet rinner genom en (fullgången moderkaka) cirka 600-700 ml/minut.
  • Moderns blod transporterar syre, hormoner, näringsämnen till bebisen via navelsträngen.
  • Bebisens avfall går tillbaka till moderns blodström där hennes kropp och organ gör sig av med avfallet.

  Moderkakan är inte ett avfallsorgan utan agerar som ett filterorgan. Den förnyar och cirkulerar blodet vilket erbjuder en renare överföring mellan mamman och bebisen.

  Placenta som galaktagogum

  Galaktogogum = mjölkdrivande medel.

  • Förespråkare hävdar att moderkakskonsumtion kan öka mjölk.
  • Befintliga studier om moderkaka som galaktogogum är nästan 100 år gammal, två stycken under 1918 och en 1954.

  De historiska studierna av placentofagi som galaktogogum (1918, 1918 och 1954), skulle inte uppfylla moderna kriterier för forskningsmetodik.

  Studie 1: Effekt of ingestion of desiccated placenta during first 11 days of lactation (McNeile, 1918)

  McNeile, arbetande på ett sjukhus i LA, gav torkad placenta till 8 patienter, 8 andra patienter var kontrollgruppen. Han undersökte deras bröstmjölk och spädbarnens vikter.

  Resultat från experimentgrupp:

  • Ökning av laktos och protein, minskning av fettprocent.
  • Ingen minskad mjölk mängd i placenta gruppen, något minskad i kontrollgruppen.
  • Initial viktminskning hos spädbarn i placenta gruppen, men i slutet av 11 dagar var dessa barn 113 gram tyngre än kontrollgruppen.

  Intressanta resultat men få deltagare utöver åldern på studien.

  Studie 2: The effect of the maternal ingestions of desiccated placenta upon the rate of growth of the breast-fed infant (Hammett, 1918)

  • Hammett samlade in data av tillväxtkurvor på 537 uteslutande ammade spädbarn vars mödrar inte hade ätit moderkaka.
  • Han samlade in vikter av 177 spädbarn vars mödrar fick 10 g torkad moderkaka i kapslar tre gånger per dag i två veckor.
  • Han jämförde vikterna för 177 (placenta gruppen) mot den kollektiva tillväxtkurvan för de 537 barnen (icke placenta gruppen).
  • Hammett drog slutsatsen att förändringar i bröstmjölksvolym eller bröstvävnadstillväxt efter placentaintag inte var signifikanta (vi vet ej hur detta har mätts/studerats).
  • Spädbarnsvikten var högre så han drog slutsatsen, "det måste finnas en substans i den torkade moderkakan... som kan passera genom modersorganismen... som överförs till barnet i mjölken och fungerar som en stimulans för tillväxt".

  Studie 3: Placenta as a lactagogon (Sykova-pachnerova er al., 1954)

  *Rysk studie som saknar kontrollgrupp eller jämförelsegrupp.

  • Studien hade två faser: Lactofer 1 (placenta grupp), Lactofer 11 (nötkötts protein grupp)
  • Alla mammor i båda grupperna valdes ut pga "misstänkt problematik vid mjölkbildning/amning". (Vi vet ej hur/på vilka grunder dessa blivit utvalda).
  • Grupp 1 (placenta grupp): 210 kvinnor:
   71 = mycket bra resultat (30 g mjölk/matning, flödar lätt)
   110 = bra (20 g mjölk/matning)
   29 = negativa resultat.
   86 % positiva resultat.
  • Grupp 11 (nötkött): 27 mödrar inkluderade, 33 % positiva resultat.
  • Författarna drog slutsatsen att resultaten verkade osannolika på grund av "biogena stimulatorer", protein eller progesteron men kanske andra okända hormoner.

  Dessa tre studier är dem enda studier som finns angående placenta konsumtion och mjölkbildning vilket även är dem studier som alla inkapslare referera till.

  Modern moderkaksinkapsling

  Under 80-talet spreds moderkaksinkapsling inom "hemfödsel rörelsen" som ett sätt för bättre återhämtning, förbättrad energi, mjölkflöde och minska baby blues. Litteratur hänvisar till barnmorskor i USA och Mexiko som började uppmuntra för praktiken under 1970-talet. Från dess har praktiken och vetskapen om moderkaksinkapsling spritt sig och växt sig större då fler och fler kvinnor fortsätter att välja moderkaksinkapsling.

  • Resultaten av pilot-RCT (n=27) avslöjade få tydliga fördelar (t.ex. förbättrad järnstatus eller humör) för mödrar med placenta konsumtion jämfört med dem som fick placebo.
  • Det fanns vissa skillnader i moderns humör och trötthet mellan placenta- och placebogrupper som kan motivera framtida utforskning.
  • Andra resultat från studien visade signifikanta dosresponssamband mellan koncentrationen av 15 detekterade hormoner i placentakapslarna och motsvarande salivhormonmått hos placentagruppdeltagare som inte setts i placebogruppen som kan ge en tänkbar mekanism för potentiella terapeutiska effekter.
  • Forskning har identifierat koncentrationer av en rad mikronäringsämnen och hormoner som finns i mänsklig moderkaka som bearbetas för inkapsling och konsumtion (alltså i färdiga kapslar)
  • Vissa mikronäringsämnen (t.ex. järn) i tillredd moderkaka skulle kunna ge blygsamma bidrag till det rekommenderade dagliga intaget.

  Att notera: Dosrespons - man såg högre nivåer i saliven hos mödrar som hade ätit mer mängd av moderkakan. Teoretisk möjlighet att det (moderkasinkapsling) fungerar.

  Vad innehåller moderkakan? Vad finns i kapslarna?

  Moderkakan innehåller bland annat stamceller som kan användas för medicinska ändamål, såsom allotransplantat (=Vävnader, celler, eller organ transplanterade mellan genetiskt olika individer av samma art).

  Mikronäringsämnen & hormoner

  Forskning har visat att det finns kvar mikronäringsämnen och hormoner i färdiga placenta kapslar.

  Även om det var en liten studie (27 deltagare), fann studien (som är den första randomiserade kontrollerade studien för placentofagi) fördelar bland gruppen som konsumerade sina moderkakor och högre nivåer av hormoner i den gruppen.

  • 17 hormoner hittade i 28 prover. Nivåerna av många hormoner var relativt låga, vissa östrogener och gestagener kan nå fysiologisk effekt.
  • Lätt men inte signifikant ökning av 15 salivhormoner i placenta- kontra placebogruppen.
  • Progestron, östradiol och testrostron kvarstod i torkad moderkaka.

  Att notera punkt 1: Detta betyder att det är så pass höga nivåer att om du äter dessa kan du få en fysiologisk effekt på grund av de bioaktiva ämnen som finns i ämnet.

  • 28 inkapslade moderkaksprover undersöktes.
  • Analys visade: arsenik, kadmium, kobolt, koppar, järn, bly, mangan, kvicksilver, molybden, rubidium, selen, strontium, uran och zink.
  • Baserat på rekommenderat dagligt intag (RDI) för amning, skulle det återkommande dagliga intaget av placentakapslar ge i genomsnitt 24% RDI för järn, 7,1% RDI för selen, 1,5% RDI för zink och 1, 4% RDI för koppar.
  • Medelkoncentrationerna av skadliga grundämnen (arsenik, kadmium, bly, kvicksilver, uran) låg under etablerade toxicitets nivåer.

  Baserat på RDI för amning, ger placentakapslar cirka 24% daglig RDI för järn, plus lägre mängder selen, zink och koppar.

  Även om kapslarna visade sig innehålla arsenik, kadmium, bly, kvicksilver och uran, var dessa alla under etablerade toxicitets nivåer.

  Finns det järn kvar?

  • Genomsnittliga järnkoncentrationer var högre i inkapslad moderkaka (0,664 mg/g) jämfört med den inkapslade nötköttet (placebo) (0,093 mg/g).
  • Inkapslad moderkaka gav 24 % av den rekommenderade dagliga järntillförseln för amning, påverkade inte järnstatusen nämnvärt totalt sett.
  • För anemiska mödrar kanske inte enbart inkapslad placenta räcker för att öka deras järnnivåer helt.

  Att notera: Ovannämnda siffror är från USA.

  Historisk moderkaksinkapsling

  Rutinkonsumtion av moderkaka, där kvinnan äter sin egna moderkaka efter födseln, verkar inte vara normen genom hela den dokumenterade mänskliga historien. Däremot finns några bevis som eventuellt visar att ursprungsbefolkning från Alaska och Hmongfolket utfört placentofagi utöver "hemfödsel rörelsen".

  Några få samhällen, främst vietnamesiska och kinesiska, har mänskliga placentabaserade läkemedel.

  Traditionell kinesisk medicin (TCM)

  Det finns inga bevis av rutinmässig konsumtion av sin egna moderkakan postpartum i kinesisk medicin men det finns medicinska praktiker av moderkakan i historisk litteratur från Kina.

  Senare referenser listar moderkakan som ett kraftfullt organ, som inte ska användas lättvindigt.

  Inom TCM (traditional chinese medicine) används placentan vid sällsynta tillfällen för specifika indikationer.

  Icke-postpartum preparat av moderkakan som medicin kan variera beroende på provins eller plats.

  • Av 179 samhällen runt om i världen är placentofagi mycket sällsynt, med endast ett fåtal enstaka fall som noteras.
  • De flesta samhällen hade olika traditioner när det gäller avfallshanteringen av moderkakan, detta inkluderar begravning, ceremonier och ritualer, men ingen rutinmässig konsumtion av moderkakan. 

  Säkerhet

  Vad är GBS?

  Grupp B streptokocker (GBS) är en typ av bakterier som finns naturligt i tarmen hos dem flesta människor.

  Bakterien kan orsaka infektion om den sprider sig till tex underlivet vilket kan ge urinvägsinfektion. Det är vanligt att ha GBS i kroppen utan symtom. Bakterien orsakar enbart besvär om den skapar infektion.

  GBS infektioner behandlas med antibiotika. Gravida som får en GBS infektion under graviditeten behandlas också med antibiotika även bebisar som smittas efter födseln.

  Ca 1/3 av alla gravida har GBS i ändtarmen eller underlivet under graviditeten. Vanligtvis orsakar inte detta besvär för den gravida.

  Bebisen kan smittas under graviditeten om modern är GBS+ men det är väldigt ovanligt. Bebisen smittas vanligen under en vaginal födsel. Bebisen kan bli smittad oavsett om modern visar symtom eller ej.

  De flesta bebisar som smittas med GBS under förlossningen blir inte sjuka. Ibland kan allvarlig infektion uppstå, detta är ovanligt, hos bebisar tex lunginflammation, sepsis, hjärnhinneinflammation.

  Grupp B streptokocker fallet

  September 2016 debuterade ett sent fall av GBS hos ett spädbarn i Oregano, USA.
  Modern var GBS negativ vid 37 veckor. Bebisen visade dock positivt vid födseln och fick påbörjad antibiotika kur. Bebisen åkte hem och blev inte bättre. Personal visste att modern tagit hem moderkakan som blev hämtad av anlitat företag som också leverade produkter 3 dagar efter födseln. Personal bad modern att stoppa konsumtionen. Placenta kapslarna testades där man fick fram positivt svar för GBS. Det fanns inga bevis för det men man misstänkte att bebisen blivit infekterad av kapslarna modern tagit genom direkt kontaktsmitta.

  Moderns bröstmjölk testades som visade GBS negativ.

  Efter denna händelse gick CDC (Centers for Disease Control and Prevention) ut med rekommendationer att dem inte rekommenderar någon konsumera sin placenta någonsin. Vilket dem fortfarande rekommenderar idag.

  Att notera:
  Modern misstänks ha konsumerat placentan genom Den råa metoden. Vissa utövare, inkapslingsspecialister, menar på att om moderkakan tillredes genom Den försiktiga metoden hade detta kanske inte hänt. GBS bakterier dör vid rätt låga temperatur så hade moderkakan också ångkokats hade kapslarna kanske inte ens smittat. Därför är det många inkapslingsspecialister som enbart kapslar in moderkakor med Den försiktiga metoden som en säkerhetsåtgärd.

  Bebisen

  • Det fanns inga bevis för att konsumtion av okokt (rå) moderkaka bidrar till en större sannolikhet för inläggning på intensivvårdsavdelning eller neonatal sjukhusvistelse.
  • Om ett barn skulle få GBS eller annan sjukdom från placenta kapslar skulle den mest troliga smittsättet vara via direkt kontaktsmitta. Alltså bakterierna överförs från kapslarna till bebisen av föräldrar eller annans händer som rört vid kapslarna och sedan bebisen.
  • För att förhindra att en patogen överförs från den inkapslade moderkakan till den nyfödda, rekommenderas alltid handtvätt efter kontakt med kapslarna.

  Den som konsumerar moderkakan

  2018 Placentofagi bland kvinnor som planerar hemfödsel/birth center i USA

  • Forskare tittade på data (n=23 242) för kvinnor som planerar förlossningar i samhället (hem/födelsecenter).
  • 30,8% kvinnor i studien konsumerade sin moderkaka.
  • 85,3% konsumerade moderkakan i form av kapslar.
  • Placentofagi var inte associerad med några negativa neonatala resultat.
  • Inga negativa utfall rapporterade.

  Konsumtion av rått kött

  Risker med att äta rått kött överlag.
  Långtidstorkning är ett effektivt sätt för att få bort bakterier och för bevaring.

  Rutiner att applicera vid moderkaksinkapsling

  • Rutinmässig handtvätt efter hantering av kapslar bör utövas.
  • Viktigt att tänka på är hantering av moderkakan och när den görs om till supplement för postpartum tiden. Handhållningen ska uppnå samma standard som vid hantering av annat rått kött (som är känsliga för bakterieangrepp). Dvs säker livsmedelshantering.
  • Moderkakor ska vara friska som kapslas in.
  • Viss försiktighet ska tillhandahållas vid rå moderkaksinkapsling.
  • Mer forskning behövs för att upptäcka om och hur mycket placentakonsumtion förbättrar postpartumdepression/humör - även om det inte utgör någon skada att testa placentofagi av denna anledning, bör strategier som har visat sig hjälpa också diskuteras och övervägas tex antidepressiva medel.
  • Det är inkapslarens ansvar att informera sina klienter om risk- respektive fördelar om moderkaksinkapsling så att kunden kan göra ett välinformerat val.
  • Vid någon form av dåligt mående och/eller feber bör konsumtion av kapslarna stoppas.

  Då moderkaksinkapsling avråds

  • Infektion hos modern eller bebis vid födseln.
  • Kontaminering av moderkakan genom orena ytor, kemikalier mfl.
  • Om moderkakan varit på patologisk mottagning.
  • Rökning, droger eller alkoholkonsumtion under graviditet.
  • Sjukdom eller dysfunktion hos moderkakan.
  • Moderkakan har stått ute längre än 4 timmar efter födseln.
  • Moderkakan har stått längre än 4 dagar i kylskåp.
  • Blir moderkakan utsatt för större mängd mekonium eller avföring avråds rå konsumtion.

  Avslutande

  Det här är ett ämne som nyligen börjat studeras men de vi vet att det finns potentiella fördelar med att konsumera moderkakan som kan hjälpa öka mikronäringsämnen och hormoner som vi vet finns kvar i kapslarna efter tillrednings processen.

  Vi har ingen vetenskaplig data för visa att det förhindrar eller förbättra postpartum depression men vi har mycket erfarenhetsmässig kunskap från kvinnor som utövat praktiken.

  En intressant frågeställning är varför inte mer forskning gjorts inom detta område och varför fortsätter praktiken/intresset öka?

  Sammanfattning

  • Placentofagi är praktiken när en konsumerar sin egna moderkaka.
  • Främsta anledning till valet om placentofagi är förhoppningen om att det ska förbättra humöret efter förlossningen.
  • Placentofagi är den biologiska normen hos de flesta däggdjur.
  • Placenta medicin kan ha en meningsfull framtid när det gäller farmakologisk smärtbehandling för patienter i allmänhet (POEF).
  • Moderkakan agerar bla som ett skyddande fliterorgan.
  • Moderkaka hjälper potentiellt till med bröstmjölksproduktion och/eller minskad viktminskning hos spädbarn.
  • Efter födsel av moderkakan sjunker cirkulationsnivåerna av vissa hormoner drastiskt och initierar laktogenes 11 (råmjölk till mogen mjölk).
  • Teoretiskt valda östrogen-, progestrone-, testosteronnivåer kan påverka denna naturliga hormonella förändring och påverka amningen.
  • Under amning konsumerar många lägre än RDI-nivåer av: kalcium, magnesiumjärn, zink, folat, vitamin B6 (IMC, 1991). Inkapslad moderkaka kan ge små mängder järn, selen, zink och koppar.
  • Placenta preparat innehåller vissa näringsämnen, hormoner och potentiellt toxiner.
  • Mängden toxiner är så pass låga att det är ofarligt.
  • Placentofagi verkar inte vara norm hos människor däremot finns några eventuella bevis av placentofagi hos ursprungsbefolkning från Alaska och Hmongfolket.
  • Vietnamesiska och kinesiska samhällen har mänskliga placentabaserade läkemedel.
  • Långtidstorkning är ett effektivt sätt för att få bort bakterier och för bevaring.
  • Rutinmässig handtvätt efter hantering av kapslar bör utövas.
  • Inga bevis för större sannolikhet för inläggning på intensivvårdsavdelning eller neo för bebis pga moderkakskonsumtion hos modern.

  Egna ord

  Moderkaksinkapsling är slutligen ett högst personlighet val att göra. Jag hoppas denna text hjälpt till på vägen i ditt beslutsfattande. 

  Du kan både anlita mig för moderkaksinkapsling eller någon av mina andra tjänster om du vill hedra eller minnas moderkakan. Läs mer här.

  Källor

  Placenta Medicine as a Galactogogue Tradition or Trend?https://www.lunalactation.com/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/placenta-medicine_final.pdf

  THE EFFECT OF THE MATERNAL INGESTION OF DESICCATED PLACENTA UPON THE RATE OF GROWTH OF BREAST-FED INFANTS

  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S00219258188638

  Placenta as a lactagogon

  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14366423/

  Evolutional and biological aspects of placentophagia

  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17444195/

  Human placenta processed for encapsulation contains modest concentrations of 14 trace minerals and elements
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27440542/

  Effects of placentophagy on maternal salivary hormones: A pilot trial, part 1
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29174274/

  Nutrients and hormones in heat-dried human placenta
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10932499/

  Effects of Human Maternal Placentophagy on Maternal Postpartum Iron Status: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Pilot Study
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/jmwh.12549

  Human maternal placentophagy: a survey of self-reported motivations and experiences associated with placenta consumption
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23445390/

  Placentophagy among women planning community births in the United States: Frequency, rationale, and associated neonatal outcomes
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/birt.12354

  Placentophagy in wild chimpanzees (Pan troglodytes verus) at Bossou, Guinea
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26769192/

  In search of human placentophagy: a cross-cultural survey of human placenta consumption, disposal practices, and cultural beliefs
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21888574/

  Placental Opioid-Enhancing Factor (POEF)
  https://web-archive.southampton.ac.uk/cogprints.org/5763/1/generalize.pdf

  Enhancement of Opioid-Mediated Analgesia: A Solution to the Enigma of Placentophagia

  https://madriella.org/wp-content/uploads/2019/11/Enhancement-of-Opioid-Mediated-Analgesia-A-Solution-to-the-Enigma-of-Placentophagia.pdf

  Dose-Dependent Enhancement of Morphine-Induced Analgesia by Ingestion of Amniotic Fluid and Placenta
  https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=c59a23798127fec4d88cf8da30946588b2f08e50

  Placentophagia in Humans and Nonhuman Mammals: Causes and Consequences
  https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03670244.2012.661325

  Placenta ingestion enhances opiate analgesia in rats
  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0031938485901271

  Notes from the Field: Late-Onset Infant Group B Streptococcus Infection Associated with Maternal Consumption of Capsules Containing Dehydrated Placenta - Oregon, 2016

  https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/66/wr/mm6625a4.htm

  Grupp B-streptokocker

  https://www.1177.se/Stockholm/barn--gravid/graviditet/graviditetsbesvar-och-sjukdomar/grupp-b-streptokocker/

  The Placenta as an Organ and a Source of Stem Cells and Extracellular Matrix: A Review

  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27050810/

  Human placentophagy: a review
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28859955/

  Consumption of Maternal Placenta in Humans and Nonhuman Mammals: Beneficial and Adverse Effects

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7765311/