DOULA


VAD ÄR EN DOULA?

En doula är en person som har erfarenhet av förlossningar och är tränad i att ge stöd och information till den födande kvinnan och hennes närmaste under graviditet, förlossning och den första tiden efteråt.

En doula har inget medicinskt ansvar, ger inga medicinska råd och hens roll är tydligt avgränsad i förhållande till personalen på förlossningsavdelningen.

MED EN DOULA MINSKAR:
– Antalet kejsarsnitt
– Förlossningens längd
– Behovet av medicinsk smärtlindring
– Önskemål om ryggbedövning

Av studierna framgår också att föräldrar som haft stöd av doula är mer delaktiga i förlossningen och känner sig mer tillfreds med sin upplevelse.

Länk till studie: ”Continous support for women during childbirth” 2012.

En doula kan aldrig – och ska aldrig – ta över partnerns plats. Partnern är alltid det viktigaste stödet för den födande och doulan är lika mycket ett stöd för partnern som för den som föder!

https://www.doula.nu

DOULAUPPDRAG

FÖRSTA TRÄFFEN 
Vi träffas antingen på ett cafe mitt emellan oss eller online för en första kostnadsfri träff. Vi pratar lite om vad en doula gör, hur era tankar och önskningar går samt hur mitt arbete och avtal ser ut. Träffen är på ca 30-60 minuter.
Efter denna träff får ni tänka igenom och fundera om ni önskar ha med mig som doula eller inte.

FÖRSAMTAL
Vi träffas på två församtal hemma hos er eller annan vald plats där vi går igenom praktiska och teoretiska moment inför födseln. Vi pratar även igenom tidigare erfarenheter, era förväntningar, tankar och andra önskningar och frågor inför födseln av ert barn.

JOUR OCH STÖD UNDER FÖDSELN
Jag påbörjar jour 10 dagar innan beräknad förlossning fram tills att barnet är fött. Det betyder att ni kan ringa mig vilken tid på dygnet som helst om ni tror att förlossningen startat och då har jag en avtalad inställelsetid.

Ni bestämmer när det är dags för mig att komma men man brukar be föräldrarna att ”spara” på doulan så länge som möjligt. Ni bestämmer om vi ska mötas hemma hos er eller på förlossningen.

BACKUP-DOULA
Backup-doula ingår alltid.
Backup-doulan har jour samtidigt som ordinarie doula och träder in då ordinarie doula eller anhörig till hen drabbas av sjukdom, skada eller dödsfall som gör att Ordinare doula inte kan vara med vid förlossningen. Backdup-doulan kan även byta av med ordinarie doula vid långdragen förlossning.
Backup-doulan är utbildad doula.

EFTERSAMTAL
Efter födseln träffas vi på ett eftersamtal om ni vill. Vi pratar igenom förlossningen, hur man tyckte att det blev, hur det känns och om det finns andra tankar och känslor man vill ventilera.

JAG SOM DOULA ->

Pris: 10 000 kr