KURSER


PROFYLAX SAMTAL

Ni kanske inte vill eller behöver stöd under själva födseln men vill förbereda er på bästa sätt?

Vi går igenom:
- Kroppens anatomi
- Fysiolgisk födsel
- Smärtlindring
- Tryck, akupressur
- Stödets betydelse & hur man ger stöd
- Föda utan rädslas grundprinciper
- Amning

FÖDA UTAN RÄDSLA

Föda utan rädsla bygger på kunskap om kroppens fysiologi och hur vi kan få fram och maximera vår inneboende förmåga att föda barn.

- Lär er om kroppens fysiologi, vad som hindrar och vad som främjar födandets förmåga att komma fram.

- Lär er om värkramen. Hur värkarna ser ut och hur vi ska möta dem.
- Lär er om era roller under förlossningen och hur ni blir det bästa temat ni kan vara!
- Lär er om Stödet och Stödets grundprinciper.
- Lär er om de Fyra verktygen som metoden bygger på.

AKTIV BABY

Aktiv baby är specifika och enkla övningar som hjälper bebisen att inta optimala positioner i livmodern och bäckenet vilket underlättar graviditet och förlossning.

Aktiv baby hjälper bebisen att inta framstupa huvudbjudning vilket innebär minst komplikationer o medicinska ingrepp för både mamma och bebis.

Aktiv baby hjälper bebisen att rotera och sjunka ner genom bäckenet och hjälper bebisen att använda sina födande krafter.

Aktiv baby hjälper kvinna, parter, doula och barnmorska/undersköterska att samarbeta för att bebisen ska födas.