FÖDA UTAN RÄDSLA


GÖR SOM SÅ MÅNGA ANDRA OCH DJUPDYK I FÖDA UTAN RÄDSLA METODEN!

Kursen passar för alla oavsett om ni planerat att föda med eller utan medicinsk smärtlindring, kejsarsnitt eller hemfödsel. 

Denna profylaxkurs fokuserar på att djupdyka i Föda utan rädsla, vi pratar teori blandat med praktiska övningar. Ni kommer under kursens gång få visualisera värkar och lära er hur ni i praktiken ska använda er av Föda utan rädslas verktyg både för hur partner ska ge stöd och vad du som födande ska fokusera på under födseln.

Föda utan rädsla bygger på kunskap om kroppens fysiologi och hur vi kan få fram och maximera vår inneboende förmåga att föda barn.

  • Lär er om kroppens fysiologi, vad som hindrar och vad som främjar födandets förmåga att komma fram. 
  • Lär er om värkramen. Hur värkarna ser ut och hur vi ska möta dem.
  • Lär er om era roller under förlossningen och hur ni blir det bästa temat ni kan vara!
  • Lär er om Stödet och Stödets grundprinciper.
  • Lär er om de Fyra verktygen som metoden bygger på.

Möt förlossningen med trygghet och tro på er kropp och dess förmåga! Och låt tilliten för er som par att växa fram. Med trygghet kommer vi långt vilket är Föda utan rädslas mål för en positiv förlossningsupplevelse. 

Kursens längd är på ca 3-4 timmar.

Par menas den som ska föda och partner eller en annan stödperson/familjemedlem som ska vara med under förlossningen. Du som är väntande självstående kan självklart gå kursen också!


Använd ditt friskvårdsbidrag!

Profylaxkurser för blivande föräldrar är godkänt för friskvårdsbidrag enligt Skatteverket.


Just nu hålls inga kurser.