PROFYLAX SAMTAL


Ni kanske inte vill eller behöver stöd under födseln men vill förbereda er på bästa sätt?

Vi träffas hemma hos er eller annan vald plats där vi går igenom både praktiska och teoretiska bitar för att förbereda er på bästa sätt inför förlossningen. Innehållet brukar vara desamma som församtalen som ingår i ett doulauppdrag.

Samtalet är för dig som ska föda barn och din partner eller annan stödperson som ska vara med undet förlossningen.

Vi går bland annat igenom:

  • Kroppens anatomi
  • Fysiolgisk födsel
  • Smärtlindring
  • Tryck, akupressur
  • Stödets betydelse & hur man ger stöd
  • Föda utan rädslas grundprinciper
  • Amning

Efter samtaet får ni ett kompendium med det vi gått igenom samt tips och råd inför er postpartum tid. 

Längden ca 2- 3 timmar.

Varje par och födande är värda att känna sig lugna och förberedda inför sin förlossning!

Pris: 1 500 kr

Betalning sker med faktura eller direkt till företagets swish.

Använd ditt friskvårdsbidrag!
Profylaxkurser för blivande föräldrar är godkänt för friskvårdsbidrag enligt Skatteverket.

BOKA PROFYLAX SAMTAL