Mindfulness

Mindfulness är ett kraftufullt verktyg som hjälper till vid olika fysiologiska och psykologiska tillstånd. Forskning visar på positiva effekter av mindfulness.

Mindfulness eller medveten närvaro är även ett sätt att leva. Genom att öva oss i medveten närvaro och acceptera alla våra tillstånd kan vi nå en mer harmonisk tillvaro med oss själva. 

Vi lever i en värld där resultat värderas och tid är en bristvara. Att leva i ett högre och högre tempo med en stress som blivit en del av vår vardag kostar både på våra kroppar och sinnen.

Genom mindfulness övar vi oss i att acceptera oss själva, våra tankar, känslor och kroppar. Men även att stanna upp och bara vara i stunden. Våra tankar är ofta antingen framåt eller bakåt i tiden eller så multitaskar vi (gör flera saker samtidigt).

Kurser

Just nu erbjuds inga mindfulnesskurser. 

Planerad start våren 2021. Vid intresse maila till info@fodandekraft för att få mer information när det närmar sig.