SAMARBETEN

Födande kraft vill bidra till att öka och sprida kunskap till födande med familjer. Genom våra samarbeten når vi ut till fler familjer med mer kunskap och mer erfarenhet! 
Tillsammans arbetar vi för alla väntande föräldrar som önskar få kunskap och/eller stöd inför kommande förlossning.

Har du några produkter du vill sälja i webbshoppen?

Kontakta  sandra@fodandekraft.se 

 

MEET A MIDWIFE

Sibelle Colliander är barnmorska sen 1998 & fil.kand i omvårdnadsvetenskap samt flertalet universitets- och högskolekurser i sexologi. Vidareutbildad i bäckenbottens anatomi & fysiologi samt förebyggande, diagnostisering och behandling av förlossningsskador. Med över 1000 födslar ger det en gedigen kunskap.

Arbetslivserfarenhet främst inom förlossning och eftervård samt ungdomsmottagning, sex- och samlevnadsmottagning, mödrahälsovård.

Certifierade instruktör i metoden Föda Utan Rädsla - lär er att föda i trygghet! Diplomerad instruktör i Aktiv Baby - optimera babyns position i livmodern och bäckenet för att underlätta förlossningen och graviditetsrelaterade besvär.

Sibelle är en mycket uppskattad och professionell barnmorska med en coachande stil och inriktning - i hennes händer känner ni er trygga och sedda och får ökad förståelse för er egna kapacitet. Med henne är det lätt att prata på ett öppet och inkännande sätt.

info@meetamidwife.se
070 667 4235
https://www.meetamidwife.se
Instagram: meet_a_midwife