Levererar inom hela Sverige

BYTEN & RETUR

Denna sida avser i första hand villkor gällande byten och returer vid köp av varor. Vill du läsa vad som gäller vid hyresprodukter, läs mer under Hyresvillkor. 

ÅNGERRÄTTEN
Du har rätt att frånträda ditt köp utan att ange något skäl inom 14 dagar. 

  • Ångerfristen börjar gälla dagen efter att konsumenten tagit emot varan.
  • Vid försäljning av tjänst börjar ångerfristen gälla dagen efter att avtalet ingåtts.

Vill du utöva ångerrätten ska du skicka till hej@fodandekraft.se ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet via brevpost eller e-post. Du ska även få med ordernummer och ditt namn i meddelandet.

Exempel på när ångerrätten inte gäller:

  • Varor på som pågrund av hälso- eller hygienskäl har förseglats och förseglingen har brutits av konsumenten.
  • En tjänst som har fullgjorts och konsumenten uttryckligen har samtyckt till att tjänsten påbörjas utan ångerrätt.

Födande kraft ab betalar tillbaka alla betalningar vi mottagit ifrån dig utan onödigt dröjsmål inom 14 dagar från och med dagen vi mottagit information om ånger av ditt köp och vi mottagit produkten tillbaka.

Det är konsumenten som ska stå för returfrakten om konsumenten ångrar sitt köp av vara även vid uthyrning av förlossningsutrustning.

Har du oöppnade varor som är köpta från Födande kraft ab och passerat ångerfristen kan Födande kraft ab köpa tillbaka produkterna med en lager- och hanteringsavgift på 10% av försäljningsbeloppet. Kontakta hej@fodandekraft.se.

BEVISA KÖP
Konsument ska bevisa att varan är köpt från Födande kraft ab vid ånger av köp. Detta gör konsumenten genom faktura eller kvitto. 

RETUR
Varor som skickas tillbaka till Födande kraft ab där konsumenten inte hämtat ut paketet i tid från gällande utlämningsställe är det konsumentens skyldighet att betala returkostnad och eventuell extra fraktkostnad om kunden fortfarande vill ha sina varor. 

Desamma gäller för kunder vid uthyrning av förlossningsutrustning.

ANSVARET FÖR VARAN
När du ångrat ditt köp ska varan skickas tillbaka till Födande kraft ab inom 14 dagar från den dag du meddelat Födande kraft ab. Produkterna ska vara i ursprungligt skick och paketerats väl samt vara i ursprunglig förpackning.

Information om ångerrätten. Tillhandahålls av konsumentverket efter förordnande av regeringen. Innehållet är baserat på bilaga 1 i direktiv 2011/83/EU.

Ångerblankett för kund finns på konsumentverkets webbplats (konsumentverket.se).

REKLAMATION
Öppna ej paket som har skador på utsidan av emballaget!
Fotografera direkt ert pakets yttre skador och maila till hej@fodandekraft.se. Gäller vid köp och uthyrning av förlossningsutrustning.

Skulle en köpt produkt vara fel eller skadad kontakta Födande kraft ab omgående till hej@fodandekraft.se. Vi ber er skicka tillbaka de produkter som är fel eller skadade där frakt betalas av Födande kraft ab. Nya varor skickas till dig omgående.