Hyresvillkor

VILLKOR & AVTAL
Födande krafts allmänna hyresvillkor tillämpas vid uthyrning av utrustning och produkter riktade för graviditet och förlossning. Ändring av villkoren sker i skriftlig form (avtal) och på gällande webbplats.

Födande kraft reserverar sig för eventuella felskrivningar på denna webbplats, prisjusteringar och färgavvikelser.

Du som hyreskund ingår hyresavtal med Födande kraft vid bokning av gällande hyresprodukt. Avtalet skickas i e-format till hyreskundens mail som angetts vid förfrågan om bokning. Avtalen signeras med bank-id av båda parter. Efter signering mottar båda parter egen kopia på avtalet.

Hyreskunden kan alltid känna sig trygg med att de villkor hen ingått avtal i gäller oavsett om villkoren nyligen uppdaterats på webbplatsen. 

HYRESTAGARENS ANSVAR

  • Du som hyreskund till Födande kraft är skyldig att underrätta oss omedelbart om skada, förlust eller saknad hyresprodukt/tillbehör i gällande paket. 
  • Du som hyrestagare är ansvarig för hyresprodukterna under hela hyrestiden.
  • Liner måste användas i förlossningspooler. Används inte liner faktureras hyreskund för hela försäljningsbeloppet av förlossningspoolen.
  • Hyresprodukten ska inte användas för annat än vad den är framställd för.
  • Hyrestagaren får ej hyra ut till tredje part, låna ut, pantsätta, överlåta, byta ut eller sälja hyresprodukterna.

HYRESPRODUKTER
Födande kraft hyr i dagsläget ut förlossningspooler i båda storlekar av märket La bassine, Cefar femina tens apparater och förlossningspall.

BETALSÄTT
Födande kraft fakturerar för hyresprodukter med en kredittid på 30 dagar i samband med bokning (ej vid förfrågan).

UTHYRNINGSPERIOD
Uthyrningsperioden är totalt 6 veckor för att kund ska hinna skicka tillbaka hyresprodukterna så att dem är tillbaka hos Födande kraft innan uthyrningsperiodens sista dag. Förseningsavgift 250 kr tillkommer per påbörjad vecka tills att hyresprodukterna är tillbaka hos Födande kraft. 

PRIS
Fraktkostnader (tur och reutr) och moms är inräknade i prissättningen av Födande krafts hyresprodukter som är synlig på webbplatsen. Alla priser anges i SEK.

FRAKT & LEVERANS

Alla hyresprodukter skickas med Postnord och anländer till hyreskundens närmsta postnord ombud.

Hyresprodukter skickas inom hela Sverige med en uppskattad leveranstid mellan 1-3 arbetsdagar från att paketet postats. Födande kraft tar inget ansvar över förseningar beroende på gällande speditör eller av andra händelser utanför Födande krafts kontroll. 

Födande kraft förbehåller sig rätten att skicka hyresprodukter upp till 30 dagar innan hyresperiodens start.

I varje hyrespaket finner hyrestagaren reetursedel som används för att skicka tillbaka hyresprodukterna i slutet av hyresperioden. Skulle hyreskund inte finna en retursedel i sitt hyrespaket ska denne omedelbart kontakta Födande kraft. 

OUTLÖSTA PAKET
Hyresprodukter som skickas tillbaka till Födande kraft där hyrestagaren inte hämtat ut paketet i tid från gällande utlämningsställe är det hyrestagarens skyldighet att betala returkostnad och eventuell extra fraktkostnad om hyreskunden fortfarande vill ha sina hyresprodukter.  

ÅNGERRÄTTEN
Du har rätt att frånträda ditt köp utan att ange något skäl inom 14 dagar (gäller ej företag). 

  • Ångerfristen börjar gälla dagen efter att konsumenten tagit emot varan.
  • Vid försäljning av tjänst börjar ångerfristen gälla dagen efter att avtalet ingåtts (gäller vid uthyrning).

Vill du utöva ångerrätten ska du skicka till hej@fodandekraft.se ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda hyresavtalet via brevpost eller e-post. Du ska även få med fakturanummer och ditt namn i meddelandet.

Födande kraft betalar tillbaka alla betalningar vi mottagit från hyreskund utan onödigt dröjsmål inom 14 dagar från och med dagen vi mottagit information om ånger av din bokning och efter vi mottagit hyresprodukten tillbaka.

Det är hyrestagaren som ska stå för fraktkostnader (tur och retur) om hen ångrar sin bokning av hyresprodukt. 

AVBOKNING/ÄNDRING
Bokad hyresprodukt måste avbokas senast
30 dagar innan uthyrningsperiodens start. Då tillkommer en avbokningsavgift på 250 kr. Avbokas hyresprodukten senare faktureras kund hela hyresbeloppet.

Har hyrestagaren uppgett personuppgifter i avtalet som förändrats måste Födande kraft omedelbart informeras. Detta måste informeras senast 30 dagar innan hyresperiodens startdatum.

REKLAMATION
Du har alltid rätt att skicka tillbaka hyresprodukter med produktionsfel och/eller skada. Födande kraft inspekterar alltid noggrant alla hyresprodukter innan dessa skickas vidare till hyreskund. Det är hyrestagarens ansvar att kontakta Födande kraft omedelbart över mail med information om vad som hänt och bilder. Födande kraft tar fullt ansvar för de extra kostnader som tillkommer och att tillgodose hyreskunden med ny hyresprodukt. 

INTEGRITETSPOLICY
När du köper en vara, tjänst eller ingår avtal med Födande kraft AB , behöver du ange personuppgifter såsom: person- eller organisationsnummer, för- och efternamn, adress, postadress, e-postadress och telefonnummer. I samband med detta lagrar och använder Födande kraft dina uppgifter för att kunna fullfölja vårt avtal med dig som kund. 

Person- eller organisationsnummer inhämtas från gällande betalningsleverantör Klarna beroende på valt betalningssätt. 

Då Födande kraft fakturerar för personliga tjänster och uthyrning inhämtas även person- eller organisationsnummer. 

Vår webbutik har ett så kallat TLS-certifikat (kallas ibland SSL-certifikat) vilket säkerställer att våra kunders uppgifter förblir privata och säkra. Detta syns genom en hänglåsikon bredvid vår webbutiks URL.

För säkra och trygga betalningar använder vi oss av Klarna checkout.

Dina uppgifter kommer att delas med de respektive leverantörer vi använder oss av för att fullfölja vårt avtal med dig. Det gäller bla webbplats, betalleverantör, redovisningsbyrå och fraktbolag.

Sparade personuppgifter kan först raderas efter Födande kraft AB uppfyllt kriterier gällande bokföringslagen.

Om du som kund gett ditt samtycke har du alltid rätt att dra tillbaka det.

Du har alltid rätt att få ta del av och korrigera dem personuppgifter vi har registrerat om dig.

Födande kraft AB, (orgnr: 559227-8716), Skälbyvägen 12, 155 31 Nykvarn är personuppgiftsansvarig.
hej@fodandekraft.se, +46735120652, +46707734369.

Har du synpunkter om hur Födande kraft AB hanterar dina personuppgifter ber vi dig skriva till e-post adressen ovan.

SKADOR
Hyresprodukterna tillhör Födande kraft AB. Skadas produkterna på ett sätt som omöjliggör produktens funktion under uthyrningsperioden förbehåller vi oss rätten att ta betalt för produktens försäljningsbelopp även vid bortkomna hyresprodukter.

Vi tar inte ansvar för direkta eller indirekta skador som orsakats av felaktig användning av hyresprodukter. 

RENGÖRING
Hyresprodukterna ska skickas tillbaka i ursprungligt skick och vara rengjorda, följ stegen om rengöring i medföljande manual. Tillhörande påsar och väskor till hyresprodukter ska skickas tillbaka.

Produkter som är engångsprodukter till
Förlossningspooler skickas ej tillbaka; liner, vattenslang, värmelock, håv.
Produkter som är engångsprodukter till
Tens apparat skickas ej tillbaka; elektroder.  

Födande kraft förbehåller sig rätten att fakturera hyreskunden en städavgift på 500 kr vid ej rengjord hyresprodukt. 

TVIST
Europeiska plattformen för tvistlösning online tillhandahålls av kommissionen för att göra internethandeln säkrare och rättvisare genom tillgång till högkvalitativa verktyg för tvistlösning. Länk till EU:s tvistlösningswebbplats.