Vad är en doula?

En doula är en person som har erfarenhet av förlossningar och är tränad i att ge stöd och information till den födande kvinnan och hennes närmaste under graviditet, förlossning och den första tiden efteråt.

En doula har inget medicinskt ansvar, ger inga medicinska råd och hens roll är tydligt avgränsad i förhållande till personalen på förlossningsavdelningen.

MED EN DOULA MINSKAR:
– Antalet kejsarsnitt
– Förlossningens längd
– Behovet av medicinsk smärtlindring
– Önskemål om ryggbedövning

Av studierna framgår också att föräldrar som haft stöd av doula är mer delaktiga i förlossningen och känner sig mer tillfreds med sin upplevelse.

Länk till studie: ”Continous support for women during childbirth” 2012.

En doula kan aldrig – och ska aldrig – ta över partnerns plats. Partnern är alltid det viktigaste stödet för den födande och doulan är lika mycket ett stöd för partnern som för den som föder!

https://www.doula.nu

Läs gärna mer om vad en doula är och tips på frågor att ställa HÄR.