VÄLKOMMEN!

Födande kraft säljer flera produkter inom graviditet och förlossning  både till blivande föräldrar och de som arbetar inom samma områden. Som Sveriges återförsäljare av La bassine förlossningspooler kan både privatpersoner och profesionellt verksamma köpa förlossningspooler härifrån.

En annan del av företaget är vår Doulaservice som består av fem doulor just nu som gått doulautbildning godkänd av Odis (Organisationen för Doulor och Förlossningspedagoger i Sverige).

I vårt arbete som doulor är det viktigt för oss att ni känner er sedda och stöttade längs vägen från graviditet till nybliven förälder och det är vad vi önskar bidra med genom vår Doulaservice.

Vi tror på att doulans guld och roll ligger i att vara ett kontinuerligt stöd till föräldrarna och ska ses som ett komplement till vårdpersonal där man arbetar tillsammans för en så trygg och stärkande förlossningsupplevelse som möjligt.

Vår målsättning är en stärkande förlossningsupplevelse oavsett hur den ser ut eller vad den utvecklar sig till att bli. Vi tror på att ett kontinuerligt och tryggt stöd bidrar till vår målsättning och där ligger vårt fokus som doulor. 

Vi ser ingen prestige eller rätt och fel i hur man väljer eller önskar att föda. Vi är där för ER. 

Att bli förälder kan vara omtumlande på många sätt därför erbjuder vi även stöd till nyblivna föräldrar. Läs mer om vårt postpartum stöd.

VAD ÄR EN DOULA?

En doula är en person som har erfarenhet av förlossningar och är tränad i att ge stöd och information till den födande kvinnan och hennes närmaste under graviditet, förlossning och den första tiden efteråt. 

En doula har inget medicinskt ansvar, ger inga medicinska råd och hens roll är tydligt avgränsad i förhållande till personalen på förlossningsavdelningen.

Med en Doula minskar:
– Antalet kejsarsnitt
– Förlossningens längd
– Behovet av medicinsk smärtlindring
– Önskemål om ryggbedövning

Av studierna framgår också att föräldrar som haft stöd av doula är mer delaktiga i förlossningen och känner sig mer tillfreds med sin upplevelse.

Länk till studie: ”Continous support for women during childbirth” 2012.

En doula kan aldrig – och ska aldrig – ta över partnerns plats. Partnern är alltid det viktigaste stödet för den födande och doulan är lika mycket ett stöd för partnern som för den som föder!

https://www.doula.nu