DOULAUPPDRAG

Vi doular födslar på förlossningen, kejsarfödslar och vid planerade hemfödslar med barnmorska. 

Första träffen
I nuläget av covid-19 åker vi hem till er som önskar för att undvika folksamlingar. Känner ni er inte bekväma med att vara i ert hem kan vi ses utomhus eller på ett cafe, via zoom eller liknande. 

Vi pratar lite om vad en doula gör, hur era tankar och önskningar går samt hur doulans arbete är upplagt och hur hon arbetar. Träffen är på ca 30-60 minuter.

Efter denna träff får ni tänka igenom och fundera över om ni önskar ha med doulan på er förlossning. 

Första träffen är kostnadsfri och är ett förutsättningslöst möte.

Församtal
Ni och doulan träffas på två församtal hemma hos er eller annan vald plats där ni går igenom praktiska och teoretiska moment inför födseln. Ni pratar även igenom tidigare erfarenheter, era förväntningar, tankar och andra önskningar och frågor inför födseln av ert barn.  

Jour och stöd under födseln
Doulan påbörjar jour 10 dagar innan beräknad förlossning fram tills att barnet är fött. Det betyder att ni kan ringa er doula vilken tid på dygnet som helst om ni tror att förlossningen startat och då har hen en avtalad inställelsetid.

Ni bestämmer när det är dags för doulan att komma men man brukar be föräldrarna att ”spara” på doulan så länge som möjligt. Ni bestämmer om ni ska mötas hemma hos er eller på förlossningen. 

Backup-doula
Backup-doula ingår alltid i våra doulauppdrag och vi från Födande kraft försöker alltid att vara back-up åt varandra. Är alla upptagna har vi andra kollegor vi arbetar med som kan vara backup.

Backup-doulan har jour samtidigt som ordinarie doula och träder in då ordinarie doula eller anhörig till hen blir drabbad av sjukdom, skada eller dödsfall som gör att Ordinare doula inte kan vara med vid förlossningen. Backdup-doualn kan även byta av med ordinarie doula vid långdragen förlossning. 

Eftersamtal
Efter födseln träffas ni på ett eftersamtal om ni vill. Ni och doulan pratar igenom förlossningen, hur man tyckte att det blev, hur det känns och om det finns andra tankar och känslor man vill ventilera.

Det kan vara väldigt omtumlande att bli förälder. Känner ni att ni önskar ytterligare stöd finns Postpartum stöd.

Priser

Diplomerad doula: 10 000 kr
- Sandra 
- Ellika 
- Lotta 
- Alexandra

Certifierad doula: 12 500 kr
- Kathleen

Innehåll:
- 2 församtal
- Backup doula
- Jour två veckor före beräknad födsel tills bebisen är född
- Stöd under förlossningen
- Eftersamtal

Du som valt Doulauppdrag har rabatt på vissa av våra andra tjänster.

Det som presenteras på hemsidan är vårt generella basupplägg av doulauppdrag. Olika doulor kan komma att erbjuda egna upplägg (alltså extra tjänster, antal församtal, kurser, stöd eller behandlingar utöver det som presenteras på hemsidan).