DOULAUPPDRAG - LATENS

Fungerar på samma sätt som ett vanligt doulauppdrag enda skillnaden är att doulan stöttar paret i början av förlossningen under själva latensfasen hemma hos paret.

Har doulan möjlighet kan hon även skjutsa in paret till förlossningen så att transporten in blir så smidig som möjligt.Pris: 8 000 kr

Innehåll:
- 2 församtal
- Backup doula
- Jour 10 dagar före beräknad födsel 
- Stöd under latensfasen, hemma hos klient
- Eftersamtal

Du som valt Doulauppdrag har rabatt på vissa av våra andra tjänster.

Doulor som erbjuder denna tjänst: Sandra, Ellika, Lotta, Kathleen.