DOULAUPPDRAG - SJÄLVSTÅENDE

För dig som är självstående erbjuder vi stöd av två doulor från Födande kraft.
Att stödja kan vara ett utmanande arbete och att arbeta som två doulor ger dig som är självstående större trygghet. 

Vi doular födslar på förlossningen, kejsarfödslar och vid planerade hemfödslar med barnmorska. 

Första träffen
I nuläget av covid-19 åker vi hem till er som önskar för att undvika folksamlingar. Känner ni er inte bekväma med att vara i ert hem kan vi ses utomhus eller på ett cafe, via zoom eller liknande. 

Vi pratar lite om vad en doula gör, hur era tankar och önskningar går samt hur doulornas arbete är upplagt och hur dem arbetar. Träffen är på ca 30-60 minuter.

Efter denna träff får ni tänka igenom och fundera över om ni önskar ha med doulorna på er förlossning. 

Första träffen är kostnadsfri och är ett förutsättningslöst möte.

Församtal
Du och en av doulorna träffas på två församtal hemma hos dig eller annan vald plats där ni går igenom praktiska och teoretiska moment inför födseln. Ni pratar även igenom tidigare erfarenheter, dina förväntningar, tankar och andra önskningar och frågor inför födseln av ditt barn.  

Jour och stöd under födseln
Doulorna påbörjar jour 10 dagar innan beräknad förlossning fram tills att barnet är fött. Det betyder att du kan ringa doulorna vilken tid på dygnet som helst om du tror att förlossningen startat och då har dem en avtalad inställelsetid.

Du bestämmer när det är dags för doulorna att komma men man brukar be föräldrar att ”spara” på doulorna så länge som möjligt. Du bestämmer om ni ska mötas hemma hos dig eller på förlossningen.

Uppdragen kan se lite olika ut. Tillexempel kan en av doulorna komma hem till dig och stötta under latensfasen. Senare ansluter den andra doulan under aktiv födsel där födseln är planerad. 

Eftersamtal
Efter födseln träffas ni på ett eftersamtal om du vill. Du och doulorna pratar igenom förlossningen, hur man tyckte att det blev, hur det känns och om det finns andra tankar och känslor man vill ventilera.

Det kan vara väldigt omtumlande att bli förälder. Känner ni att ni önskar ytterligare stöd finns Postpartum stöd.

Pris: 10 000 kr

Innehåll:
- 2 församtal 
- Jour två veckor före beräknad födsel tills bebisen är född 
- Stöd under förlossningen 
- Eftersamtal

Du som valt Doulauppdrag har rabatt på vissa av våra andra tjänster.

Doulor som erbjuder denna tjänst: Sandra, Ellika, Lotta, Kathleen.