HYPNOBIRTHING

Vad är KG Hypnobirthing?
KG Hypnobirthing är en komplett 12-timmars förberedelsekurs för födseln som undervisas i Stockholm och online. Den är utformad för att bygga självförtroende under födseln och för att ge dig information, kunskap och verktyg för att få en mer naturlig och bekväm förlossning som är rätt för dig! Det är det ursprungliga och främsta Hypnobirthing-programmet i Storbritannien, ackrediterat av Royal College of Midwives, och har specialanpassats av Hypnobirthing Bootcamp för användning i Sverige under födseln - på sjukhuset eller hemma!
En positiv födelse betyder inte en perfekt födelse. En positiv födelse är en där du känner dig kontrollerad, stödd, säker på din kropp och kunnig om dina val.
Hypnobirthing gör skillnad för dig under ditt barns födelse!

Om kursen
Hypnobirthing Bootcamp är cirka 12 timmars undervisning som tas över fyra sessioner i Stockholm eller över hela världen online! Undervisas på engelska (eller svenska). Kursen innehåller fördjupad utbildning om:

 • Lära sig att uppnå och upprätthålla djupa nivåer av avkoppling genom guidad avkoppling & andningstekniker
 • Positiv ompositionering av födseln i vårt undermedvetna genom olika tekniker som visualisering, bekräftelser, rädslos och guidad avkoppling.
 • Utbildning om normal, hälsosam graviditet, förlossning och födsel, och praktiska fysiska metoder för födsel effektivt.
 • Effektiva metoder för att frigöra rädsla och bygga självförtroende
 • Tröstande massage
 • Hur födelsepartnern kan vara ditt kraftfulla skydd och stöd
 • Hur din kropp är utformad för att föda med effektivitet och komfort
 • Praktisk kunskap och information om hela födelseprocessen
 • Hur det medicinska systemet fungerar och hur man arbetar med det för att uppnå bästa resultat för dig och ditt barn
 • En enkel övningsguide som hjälper dig hemma
 • En djupare förståelse för hur sinnet och kroppen fungerar tillsammans

De 5 C:na av Hypnobirthing:

FÖRTROENDE (CONFIDENCE)
När du känner dig trygg, slappnar du av och arbetar med din kropp på det sätt som naturen avsåg.

KONTROLLERA (CONTROL)
Med den kunskap du har kan du ta kontroll över hur du föder.

VAL (CHOICE)
När du känner kontroll är de val du gör de bästa valen för dig och ditt barn.

LUGN (CALM)
När du känner dig lugn under hela födseln är du avslappnad och ditt sinne och kropp arbetar tillsammans i harmoni.

BEKVÄMLIGHET (COMFORT)
Resultatet är att din kropp fungerar effektivt och bekvämt. En KG Hypnobirthing-födelse kan vara den mest underbara och bemyndigande upplevelsen i ditt liv.

Vi vill ändra sättet du tänker på förlossning för att ge dig och din födelsepartner möjlighet att hitta din röst, ta en aktiv roll i dina val och ändra sättet du tänker på förlossning. Födelse handlar om mer än bara en frisk baby!

Födelse kan och bör vara den mest stärkande dagen i ditt liv!

Pris

GRUPPKURS - 3000 SEK per par
Vår hypnobirthing gruppkurs är uppdelad i 4 sessioner i en avslappnad online-miljö. Vi kommer att dyka djupt in i teknikerna för hypnobirthing, guidade avkopplingar och en omfattande prenatal / profylax-utbildning så att du kan föda med självförtroende! Inkluderar föräldermappen och guidade avkopplingar.
4 x 2-3 timmars sessioner (12 timmar).

PRIVAT KURS - 5500 SEK per par
Ett personligt sätt att lära sig hypnobirthing! Kursen är skräddarsydd efter dina önskemål och schema. Inkluderar föräldermappen och guidade avkopplingar.
Min 10 timmars privat instruktion.

Kan användas som en del av din Friskvårdsbidrag.

Kontaktinformation