PROFYLAX SAMTAL

Ni kanske inte vill eller behöver stöd under födseln men vill förbereda er på bästa sätt?

Ni träffar er doula hemma hos er eller annan vald plats går ni igenom både det praktiska och teoretiska bitarna för att förbereda er på bästa sätt inför förlossningen. Innehållet brukar vara desamma som församtalen som ingår i ett doulauppdrag.

Samtalet är för dig som ska föda barn och din partner eller annan stödperson som gärna ska vara med undet förlossningen.

Vi går bland annat igenom:

  • Kroppens anatomi
  • Fysiolgisk födsel
  • Smärtlindring
  • Tryck, akupressur
  • Stödets betydelse & hur man ger stöd
  • Föda utan rädslas grundprinciper
  • Amning

I ert profylax samtal får ni ett kompendium med det vi går igenom samt tips och råd inför er postpartum tid. 

Längden är på ca 2- 3 timmar.

Varje par och födande är värda att känna sig lugna och förberedda inför sin förlossning!

Doulor som erbjuder denna tjänst: Sandra, Ellika, Lotta.

Pris: 1 500 kr

Använd ditt friskvårdsbidrag!
Profylaxkurser för blivande föräldrar är godkänt för friskvårdsbidrag enligt Skatteverket.