Om moderkaksinkapsling

Moderkaksinkapsling är ett alterntivt och holisitiskt val som grundar sig i att stötta kroppen efter födseln. Det är vanligt att kroppen ”droppar” både fysiskt och känslomässigt efter förlossningen och många drabbas av det såkallade baby blues. Detta händer då moderkakan innehåller en mängd vitaminer, mineraler och hormoner som plötsligt (iom födseln) lämnar din kropp. För att underlätta postpartum perioden och undvika baby-blues är konsumtion av moderkakan effektivt. Det gör att du behåller balansen av dina vitaminer, mineraler och hormoner som du sedan naturligt kan trappa ned och ut.

Vid moderkaksinkapsling enligt traditionell kinesisk medicin ångkokas moderkakan först med eller utan värmade örter, sedan torkas den. Efter mals bitarna ner till ett fint pulver som sen doseras i kapslar som du tar dagligen under din postpartumtid. 

Läs gärna mer Vanliga frågor och Metoder.

Inkapsling och sen avnavling är möjligt om moderkakan kommer in i kylskåp inom 4 timmar efter födseln. Inkapsling och lotusfödsel är inte kompatibla med varandra.  

Rapporterade effekter
-Lindrad postpartum blödning

-Förbättrad mjölkbildning/flöde
-Livmodern drar ihop sig snabbar och återgår fortare till normal storlek innan graviditet
-Förbättrad och snabbare läkning och återhämtning
-Minskad postpartum smärta
-Förebyggande av anemi
-Underlättar anknytning
-Ökad vitalitet och styrka
-Accelererad viktminskning postpartum
-Förebyggande eller lindring vid huvudvärk
-Förebyggande eller hjälper mot hypotyreos
-Återställer och reglerar hormoner
-Ökad sömn kvalitet
-Ökad libido

Prislista

Pris: 2 500 kr
I priset ingår att Sandra hämtar moderkakan där födseln skett och lämnar färdiga produkter antingen på BB eller hemma hos födande.
- Halva priset för klienter som valt doulauppdrag. 

Pris: 1 500 kr
Sandra känner starkt för att alla som önskar ska kunna få hjälp med sin inkapsling oavsett hur ens ekonomiska möjligheter ser ut. Du, ni, en familjemedlem, vän, förälder eller annan bekant till er lämnar moderkakan hos Sandra och sedan hämtar färdiga kapslar på samma plats. 

Tillbehör:
Avtryck 
Tinktur 100 kr/styck
Bevara navelsträngen 100 kr
Råa bitar (smoothies) 100 kr
Valfri salva 250 kr
Placenta te 100 kr

Vill du kapsla in din moderkaka? Kontakta sandra@fodandekraft.se.

Utbildning & Säkerhet

Sandra Liestad är utbildad och certifierad inkapslingsspecialist via Brilliant Birth Academy.
För att erhålla certifering krävs slutprov även utbildning i blodburna patogener och förebyggande av infektion samt livsmedelshantering.

Sandra följer strikta sanerings steg både av arbetsplats, sig själv, verktyg och maskiner.
För varje ny klient används nya engångsskärbrädor och Sandra själv bär skyddsutrustning så som förkläde, engångshandskar, skyddsglasögon, hårnät och munnskydd detta i enligthet med förbebyggande av blodburna patogener och infektion.

Då moderkaksinkapsling avråds

Då moderkaksinkapsling avråds
• Infektion hos modern eller bebis vid födseln.

• Kontaminering av moderkakan genom orena ytor, kemikalier mfl.
• Om moderkakan varit på patologisk mottagning.
• Rökning, droger eller alkoholkonsumtion under graviditet.
• Sjukdom eller dysfunktion hos moderkakan.
• Moderkakan har stått ute längre än 4 timmar efter födseln.
• Moderkakan har stått längre än 4 dagar i kylskåp.
• Blir moderkakan utsatt för större mängd mekonium eller avföring avråds rå konsumtion.