Vattenfödsel

En vattenfödsel klassas som vattenfödsel när barnet föds fram i vattnet. Att använda vatten som smärtlindring under förlossningen är vanligt och effektivt men dessa födslar klassas inte som vattenfödslar.

Vad ger vattenfödsel?

 • Utjämnat hydrostatiskt tryck 
 • Viktlöshet 
 • Bärighet
 • Privat sfär
 • Intimitet

Alla punkter ovan skapar mer OXYTOCIN. Det som Barbara Harper kallar ”The ahhh effect…” Födande smälter i vattnet. Vatten skapar kontakt med vårt parasympatsika nervsystem och ger oss möjlighet att känna lugn, kontroll och bekvämlighet.

Vill du lära dig mer om effekterna av vatten på våra kroppar ska du läsa boken Blue Mind av Wallace J Nicholas (marinbiologi som forskat inom området). 

 Fördelar:

 • Skyddande/privat sfär för den födande
 • Smärtlindrande 
 • Känsla av lätthet (mindre otymplig)
 • Avslappnande 
 • Större rörelsefrihet 
 • Bärande av vattnet
 • Färre grad 2 bristningar
 • Värme = ökar oxytocin utsöndring
 • Positiv förlossningsupplevelse
 • Färre interventioner (ingrepp)
 • Minskar behovet av ryggbedövning

Att tänka på:

 • Ta upp barnet försiktigt för att undvika att navelsträngen går av, studier visar ökat antal av navelsträngsruptur vid vattenfödslar, vad det beror på vet man ej.
 • Inte varmare än 37-38 grader i vattnet. Ha termometer i badkaret eller förlossningspoolen.
 • Barnet ska födas från vatten till vatten. Alltså inte ut, andetag och sedan ner i vattnet igen. 
 • Födande ska dricka mycket vätska, gärna med någon form av energi i som socker, sportdryck eller kokosvatten. 
 • Födande ska kissa regelbundet.
 • Kontrollera rummets temperatur. Öppna fönster, vädra, fläkta så att födande inte blir för varm. 

Vad säger forskningen rörande barnet?

 • Ingen skillnad i Apgar (bedömning av vitalitet hos barn vid födseln).
 • Inga skillnader i frekvens av barn som läggs in på neo.
 • Inga skillnader i navelsträngsprover.
 • Ingen ökad infektionsrisk hos barn.
 • Ökad risk för navelsträngsruptur (navelsträngen går av).

När ska man gå ner i vattnet?

 • När man behöver smärtlindring oavsett om det är vid 2 cm. Använd vattnet som smärtlindring. Antingen så kommer värkarna stanna av av vattnet eller så blir dem kraftfullare, starkare.
 • När värkarna ökar i frekvens & intensitet.
 • Använd förlossningspoolen/badkaret för smärtlindring. 
 • 1 1/2 - 2 timmar - Testa denna tid & se vad som händer med födseln. 
 • I och ur vattnet är bäst - detta främjar/ökar oxytocinet.
 • Medel längd i förlossningspool är 229 minuter (mindre än 4 timmar). Man ligger inte i poolen i fyra dagar. 
 • Födsel händer mellan dina öron (hjärnan) inte mellan dina ben. Vänta inte på 5-6 cm eller de som kallas aktiv födsel. Finns ingen anledning att vänta så länge. 
 • En lugnare & mer avslappnad födande betyder inte att födseln har stannat av. Värkarna upplevs olika i vatten & på land.