Återbetalningspolicy

Ångerrätten

Du som privat person har rätt att frånträda ditt köp utan att ange något skäl inom 14 dagar.

 • Ångerfristen börjar gälla dagen efter att konsumenten tagit emot varan.
 • Vid försäljning av tjänst börjar ångerfristen gälla dagen efter att avtalet ingåtts.

Vill du utöva ångerrätten ska du skicka till hej@nordicbirth.se ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet via brevpost eller e-post. Du ska även få med ordernummer och ditt namn i meddelandet. Du kommer motta Nordic births ångerblankett via mail, som du skriver ut och skickar med varorna som ska returneras.

Exempel på när ångerrätten inte gäller:

 • Varor på som pågrund av hälso- eller hygienskäl har förseglats och förseglingen har brutits av konsumenten.
 • En tjänst som har fullgjorts och konsumenten uttryckligen har samtyckt till att tjänsten påbörjas utan ångerrätt.

Nordic birth betalar tillbaka alla betalningar vi mottagit ifrån dig utan onödigt dröjsmål inom 14 dagar från dagen vi mottagit information om ånger av ditt köp och vi mottagit produkten tillbaka.

Det är konsumenten som ska stå för returfrakten om konsumenten ångrar sitt köp av vara.

Vid avtal mellan företag gäller ej ångerrätten.

Lathund

 • Skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet via (med ordern och namn):
  E-post till hej@nordicbirth.se
  eller
  Brevpost till Nordic birth, Stenbärsvägen 1, 15531 Nykvarn
 • Varan skickas tillbaka till Nordic birth inom 14 dagar från den dag du meddelat Nordic birth.
 • Skriv ut ångerblanketten och fyll i.
 • Produkterna ska vara i ursprungligt skick och paketerats väl samt vara i ursprunglig förpackning med ångerblanketten.
 • Det är konsumenten som ska stå för returfrakten om konsumenten vill utöva ångerrätten.
 • Nordic birth betalar tillbaka alla betalningar vi mottagit ifrån dig utan onödigt dröjsmål.

Bevisa köp

Konsument ska bevisa att varan är köpt från Nordic birth vid ånger av köp. Detta gör konsumenten genom faktura eller kvitto.

Outlösta paket

Varor som skickas tillbaka till Nordic birth där konsumenten inte hämtat ut paketet i tid från gällande utlämningsställe är det konsumentens skyldighet att betala returkostnad och eventuell extra fraktkostnad om kunden fortfarande vill ha sina varor.

Ansvaret för varan

När du ångrat ditt köp ska varan skickas tillbaka till Nordic birth inom 14 dagar från den dag du meddelat Nordic birth. Produkterna ska vara i ursprungligt skick och paketerats väl samt vara i ursprunglig förpackning.

Information om ångerrätten. Tillhandahålls av konsumentverket efter förordnande av regeringen. Innehållet är baserat på bilaga 1 i direktiv 2011/83/EU.

När du informerar Nordic birth ånger av ditt köp mottar du Nordic births ångerblankett för att göra processen så snabb och smidig som möjligt.

Reklamation

Öppna ej paket som har skador på utsidan av emballaget!
Fotografera direkt ert pakets yttre skador och maila till hej@nordicbirth.se.

Alla varor och produkter kontrolleras noggrant av Nordic birth innan leverans till kund. Skulle en köpt produkt vara fel eller skadad kontakta Nordic birth omgående till hej@nordicbirth.se. Vi ber er skicka tillbaka de produkter som är fel eller skadade där frakt betalas av Nordic birth. Nya varor skickas till dig omgående.