Doula

Vad är bra frågor att ställa till sin tilltänkta doula?

Läs gärna mitt blogginlägg Frågor till doula.

Hur väljer man rätt doula?

Relationen till sin doula bör bygga på kemi. Hur fungerar ni som människor ihop? 

NI bjuder in doulan till de mest sköra och fantastiska man kan vara med om - att föda barn. Det är alltså av största vikt att ni känner er bekväma rent personlighetsmässigt med er doula. Precis som att alla klienter består av alla möjliga personligheter finns även doulor med alla möjliga personligheter. Träffa gärna flera doulor och känn efter vad som känns bäst för dig/er - kom ihåg det är ER födsel!

Jag är intresserad av doula men vill inte föda utan medicinsk smärtlindring eller ha en hemfödsel - passar inte en doula mig då?

Doulor arbetar för att bistå den födande med eventuell partner utifrån deras önskemål. Doulan arbetar inte för att alla ska föda "så naturligt" som möjligt eller planera hemfödsel. Doulans mål är att DU ska ha en så bra uppelvelse som möjligt på de sätt du önskar och tänker att du vill ha även när det går utanför plan. Doulan är DITT kontinuerliga stöd innan, under och efter födsel.

Hur bokar jag dig till min doula?

Du kontaktar mig och vi träffas på ett första förutsättningslöst möte online. Då har ni möjlighet att ställa era frågor, få en känsla för mig och hur jag arbetar.

När ni bestämt er för att anlita mig som er doula skriver vi ett avtal vid bokning. Avtalet kommer i e-format och signeras med bank-id av båda parter. Efter det mottar du en faktura till din mail på avtalt arvode eller avbetalningsplan. 30% av arvodet är boknignsavgift som ej betalas tillbaka om klienten vill bryta avtalet.

Vad är en backup doula?

Det är en doula som hoppar in om din ordinare doula blir sjuk. Det finns alltid risk för att den doula du valt inte kommer vara med vid födseln, detta är inget doulan själv önskar men vi kan inte befria oss från livets omständigheter. Du får alltid träffa din backup doula, om du vill.

Hur många timmar arbetar du under en födsel?

Doulor är människor vilket betyder att vår ork inte räcker för alltid trots att vi många gånger skulle vilja det. Blir förlossningen långdragen ringer jag in min backup doula som kommer in och tar över. Detta brukar fungera bra och är väldigt värdefullt då en trött doula oftast inte kan ge samma goda stöd som en utvilad doula. Vid långdragen och/eller utmanande födsel är det av största vikt att ni får det stöd ni behöver.

Jag arbetar vanligtvis mellan 10-12 timmar innan jag byter av.

Jag har ångrat mig och vill avbryta uppdraget. Hur går jag tillväga?

Klienten har rätt till att avbryta kontraktet innan jourstart. Bokningsavgiften på 30% av arvodet betalas inte tillbaka vid avbrutna uppdrag på begäran av klient. Avbryter du inom 14 dagar efter avtalet ingåtts gäller Ångerrätten.