Doula

Välj att föda med stöd - en doula som förstår och stöttar dina unika behov

Vad är en doula?

En doula är en person som har erfarenhet av förlossningar och är tränad i att ge stöd och information till den födande kvinnan och hennes närmaste under graviditet, förlossning och den första tiden efteråt. Enligt studier minskar stödet av doula bla antalet kejsarsnitt, förlossningens längd, behovet av medicinsk smärtlindring samt önskemål om ryggbedövning.

En doula har inget medicinskt ansvar, ger inga medicinska råd och hens roll är tydligt avgränsad i förhållande till personalen på förlossningsavdelningen.

En doula kan aldrig - och ska aldrig - ta över partnerns plats. Partnern är alltid det viktigaste stödet för den födande och doulan är lika mycket ett stöd för partnern som för den som föder!

Mitt mål som doula

Ett doulauppdrag formas alltid till något personligt då alla människor är så pass olika och det är en av de finaste delarna med doulastöd; relationen som växer fram. När jag arbetar som doula har jag en grund jag arbetar utifrån men formar också uppdraget utefter er och era behov.

Det som är viktigt för mig är att ni känner er stöttade och sedda där ni befinner er. Jag erbjuder att stötta er känslomässigt, fysiskt och praktiskt innan, under och efter förlossning. Mitt mål som doula är att stötta er på det sätt ni vill. Stöd kan se ut och ges på många olika sätt.

Jag vill bekräfta att det inte finns några rätt sätt att föda på. Det spelar ingen roll om du vill föda med medicinsk smärtlindring eller utan, på förlossningsavdelning, planerad kejsarfödsel eller hemma. Det viktigaste är vad ni vill och önskar.

Min önskan till alla väntande föräldrar är en positiv förlossningsupplevelse då det påverkar så mycket för tiden efter och starten på ens föräldraskap även för en själv som människa och person.

Kontakta mig idag Kontakt

Hur jag kan stötta er som Doula

Vid bokning av doulauppdrag skrivs avtal.

Kostnadsfritt möte

Vid intresse för doulauppdag erbjuds ett förutsättningslöst första möte för att se om allt känns bra där ni kan få ställa frågor om mig och hur jag arbetar. Träffen är på ca 30 min och erbjuds över zoom

Förberedande samtal                                           1 900 kr

2 timmars förberedane samtal (profylax) via zoom. Vi går igenom följande:

Varje klient möts utfrån sina eventuella behov och önskemål. Önskar ni flera samtal inför födseln rekommenderas coachande samtal.

Halvt doulauppdrag                                          5 000 kr

 • 2 församtal a 1,5-2 timmar
 • Support mellan samtal
 • Kompendium med tips och information
 • Eftersamtal a 1 timme

Fullt doulauppdrag                                              ej valbart

 • 2 församtal a 1,5-2 timmar
 • Support mellan samtal
 • Kompendium med tips och information
 • Jour 2 veckor före bf tills bebis är född
 • Backup doula
 • Stöd under födseln
 • Eftersamtal a 1 timme

Upplägg doulauppdrag

Första träffen

Vi träffas online för en första kostnadsfri "träff".

Vi pratar lite om vad en doula gör, hur era tankar och önskningar går samt hur mitt arbete och avtal ser ut. Träffen är på ca 30 minuter.

Efter denna träff får ni tänka igenom och fundera om ni önskar ha med mig som doula eller inte.

Församtal

Vi träffas på två församtal hemma hos er där vi går igenom praktiska och teoretiska moment inför födseln. Vi pratar även igenom tidigare erfarenheter, era förväntningar, tankar och andra önskningar och frågor inför födseln av ert barn.

Jour och stöd under födseln

Jag påbörjar jour 2 veckor innan beräknad förlossning fram tills att barnet är fött. Det betyder att ni kan ringa mig vilken tid på dygnet som helst om ni tror att förlossningen startat och då har jag en avtalad inställelsetid. Ni bestämmer när det är dags för mig att komma men man brukar be föräldrarna att "spara" på doulan så länge som möjligt. Ni bestämmer om vi ska mötas hemma hos er eller på förlossningen.

Backup doula

Backup-doula ingår alltid.
Backup-doulan har jour samtidigt som ordinarie doula och träder in då ordinarie doula eller anhörig till hen drabbas av sjukdom, skada eller dödsfall som gör att ordinare doula inte kan vara med vid förlossningen. Backdup-doulan kan även byta av med ordinarie doula vid långdragen förlossning.
Backup-doulan är utbildad doula.

Eftersamtal

Efter födseln träffas vi på ett eftersamtal om ni vill. Vi pratar igenom förlossningen, hur man tyckte att det blev, hur det känns och om det finns andra tankar och känslor man vill ventilera.