Moderkaksinkapsling

Hur väljer jag rätt inkapslingsspecialist?

Läs gärna mitt blogginlägg "Frågor till inkapslingsspecialist".

Vad har du för utbildning?

Jag är utbildad och certifierad inkapslingsspecialist via Brilliant Birth Academy. En utbildning som tog ca 4 månader att slutföra. 

För att erhålla certifiering krävs slutprov samt ytterligare utbildningar inom blodburna patogener och förebyggande av infektion samt säker livsmedelshantering. Jag har även vidareutbildat mig inom moderkaksinkapsling i kurserna Placentamedicin som galaktagog: trend eller tradition och Placentofagi: Frekvens, motivering och associerade neonatala resultat. 

Hur ser hela processen ut?

Du kontaktar mig för bokning eller för att få ställa frågor för att komma fram till vilken metod som passar dig bäst. När du bestämt dig för att anlita mig som din inkapslingsspecialist skriver vi båda under ett avtal. Jag går på jour 2 veckor innan beräknad födsel fram tills bebisen är född. Ni smsar mig så fort bebisen och moderkakan fötts. Ni ansvarar för att moderkakan tas om hand på rätt sätt (ni får info om detta vid avtalsskrivning). Jag tar sedan med mig moderkakan, skapar era produkter och kontaktar er igen om, när och vart de färdiga produkterna ska lämnas.

Finns det forskning bakom moderkaksinkapsling som praktik?

Läs gärna mitt blogginlägg "Vad säger forskningen om moderkaksinkapsling?"

Är inte moderkakan ett filter som samlar gifter?

Moderkakan kan liknas vid en barriär mellan moderns- och bebisens blod. Den är inte en "svamp" som samlar bebisens restavfall. Bebisens organ som hanterar avfall är inte aktiva i fosterstadet vilket gör att avfallet går från bebisens blod genom navelsträngen till moderkakan där det sedan tas upp av moderns blod. Där åker det vidare till hennes reningsorgan för att lämna kroppen. Moderkakan ser till att mammans och bebisens blod inte blandas.

Varför måste jag dela blodprovssvar vid bokning av moderkaksinkapsling eller placenta konst?

Arbetet innebär risk för blodsmitta. För min och andras säkerhet och hälsa samt lagkrav överses blodprovssvar på HIV, syfilis och heptatit. Vid positiva svar för blodsmitta har jag rätt till att neka uppdraget.

Hepatit, hiv och syfilis är alla tre sjukdomar som klassas som allmänfarliga vilka även är anmälningspliktiga och smittspårningspliktiga. Man kan läsa mer i Smittskyddslagen och smittskyddsförordningen samt på Folkhälsomyndighetens hemsida. 

Hur gör man moderkakan till kapslar?

Det finns två olika metoder för kapslar antingen genom Den försiktiga metoden (vanligen kallad TCM) eller Den råa metoden. 

Vid Den försiktiga metoden ångkokas moderkakan först, sedan torkas den. Efter mals bitarna ner till ett fint pulver som sen doseras i kapslar. Vid den råa metoden går det till på precis samma sätt fast moderkakan ångkokas aldrig innan torkning.

Vad är det för skillnad på Den försiktiga - och Den råa metoden?

Inkapslaren kan inte garantera effekt, detta är individuellt men i grunden har de både metoderna samma effekt. Den försiktiga metoden sägs ge en mer balanserande och lugnande start. Den råa metoden ska ge mer kraftfull och uppiggande effekt. 

I den försiktiga metoden ångkokas moderkakan först och sedan torkas. I den råa metoden ångkokas aldrig moderkakan utan läggs direkt i torken. Genom att inte ångkoka moderkakan bevaras fler näringsämnen. 

Hur vet jag vilken metod som passar mig bäst?

Läs om de olika metoderna här och välj den som du tycker passar dig bäst. Du är välkommen att ställa frågor för stöttning i ditt val eller om du undrar något.

Hur många kapslar ska jag ta?

Det beror på vilken metod du valt. När du mottar dina produkter kommer du få en tydlig broschyr med personlig information och doseringsanvisningar.

Varför levereras mina kapslar i en doy-pack och inte en glasburk som många andra?

Det är av säkerhetsskäl. Skulle du tappa din glasburk i golvet så den går sönder är alla dina kapslar förstörda. Genom att skicka och förvara dem i en doy-pack försvinner risken för detta.

Vart tillreds min moderkaka?

I ett kök avsett enbart för inkapsling. Jag utför inte inkapslingar hemma hos klient av flera anledningar som: det stör er lugna miljö, det krävs plats i ert kök som inte får användas under tiden arbetet utförs. Starka kemikalier används i ert hem och jag måste flytta alla mina maskiner/verktyg. Jag kan inte heller övervaka inkapslingen på samma sätt som när den utförs i mitt egna inkapslingskök.

Hur lång tid tar arbetet?

Det beror på vilken metod du valt. Den som tar längst tid är Den försiktiga metoden som är uppdelad på två dagar. Tinktur tar sex veckor innan den är redo att användas.

Hur många kapslar får jag?

Det beror på vilken typ av metod du väljer och storleken på din moderkaka. Den försiktiga metoden ger runt 115-170 kapslar. Den råa metoden mellan 180-250 kapslar.

Hur förvarar jag mina kapslar?

På en torr, mörk plats borta från solljus. Lämna inte din doypack öppen under längre stunder.

Viktigaste att vara medveten om är att kapslarna aldrig ska utsättas för fukt - detta gynnar bakteritillväxt vilket kan skapa mögel i dina kapslar (som du inte kan se med ögat). Att konsumera kapslar med mögel kan göra dig sjuk.
Därför ska kapslar aldrig förvaras i kylskåp! I ett vanligt kylskåp är luftfuktigheten på ca 70-95% vilket är mycket ogynnsamt för dina kapslar. Bor du i en mycket fuktig miljö rekommenderas du att direkt frysa in dina kapslar i en zip fryspåse, inte i den ursprungliga doypacken du mottog kapslarna i.

Vad finns det för tillval?

När du väljer att kapsla in moderkakan kan du ta vara på moderkakan på flera sätt. De tillval jag erbjuder är: Avtryck, helande salvor, tinktur, bevaring av navelsträngen och minnessmycken.

Vad är ett placenta print?

Det är när man gör en tavla av moderkakan. Moderkakan "målas" i livsmedelsfärg och trycks sedan mot ett akvarell papper. Detta blir ett väldigt fint sätt att hedra moderkakan på och minnas den. Jag gör avtrycket än mer speciellt med hjälp av bladguld, glitter och linjerade kanter. 

Vad händer om min moderkaka inte går att kapsla in?

Både inkapslaren och kund vill att inkapslingen ska bli av. 

Skulle det visa sig att inkapslingen inte är möjlig återbetalas kund hela beloppet utan onödigt dröjsmål.

Jag har ångrat mig och vill avboka. Hur gör jag?

Kontakta mig och informera att du vill avboka inkapslingen. Kund har rätt att avbryta avtalet innan jourstart. Då tillkommer en avbokningsavgift på 250 kr.