Frågor till Inkapslingsspecialist

19/11/2021

Är du i stadiet att välja inkapslingsspecialist och kanske önskar stöd i vilka frågor man bör ställa till sin ev inkapslingsspecialist - då är detta inlägg för dig! Här går Sandra igenom tips på frågor och allmän info om vad en inkapslingsspceialist och vad som kan vara bra att fundera över. Sandra som är utbildad inkapslingspecialist svarar personligen på frågorna nedan.

Vad är moderkaksinkapsling? 

Moderkaksinkapsling är en form av placentofagi vilket innebär att en konsumerar sin moderkaka efter födseln. Moderkaksinkapsling är själva processen att omvandla moderkakan till potenta postpartum tillskott som en konsumerar i form av kapslar eller pulver.

Varför välja moderkaksinkapsling?

Valet att välja moderkaksinkapsling kan skilja sig från person till person men vanligtvis handlar det om en önskan om förbättrat humör och återhämtning efter födseln, allmänna hälsofördelar, optimera amning och tillgodose näringsämnen.

Vill du lära dig mer om moderkaksinkapsling missa inte detta blogginlägg.

Vad är en inkapslingsspecialist?

Moderkakasinkapsling är fortfarande väldigt ovanligt i Sverige och finns inte så många som arbetar med detta.

För att kalla sig inkapslingsspecialist behöver man inte vara utbildad precis som att man kan få kalla sig doula utan utbildning, men de flesta som kallar sig inkapslingsspecialist eller certifierad/utbildad inkapslingsspecialist bör vara utbildade. Vad utbildningen är baserad på eller om hen har en utbildning överhuvudtaget bör du fråga din tilltänkta inkapslinsspecialist om.

Det finns många videos om diy inkapsling men går man till en inkapslingsspeciealist som tar betalt för sitt arbete bör hen vara certifierad och utbildad. 

Tips på frågor att ställa

Vilken utbildning har du gått och vad innebar den?

Som informationen ovan finns det många olika utbildningar som innefattar olika delar av kunskapsområden. Fundera över vad som känns viktigt för dig att din inkapslingsspecialist kan eller är utbildad i. Vanligen består utbildningen av en grundkurs och sedan ytterligare utbildning i blodsmitta och livsmedelshantering.

Sandra: Jag är utbildad inkapslingsspecialist via Brilliant birth academy som är en gedigen utbildning som tog runt 4 månader att avsluta. Utöver själva utbildningen krävs godkänt (80%) vid slutprov samt utbildning i blodburna patogener och säker livsmedelshantering, alltså ytterligare två kurser utöver "grundkursen".

Utöver detta har jag även vidareutbildat mig inom moderkaksinkapsling i kurserna Placentamedicin som galaktagog: trend eller tradition och Placentofagi: Frekvens, motivering och associerade neonatala resultat.

I vilka områden är du aktiv i?

Eftersom att det är annorlunda och inte speciellt vanligt med inkapslingsspecialister kan dem vara svåra att finna i hela vårt långa land. 

Moderkakor går inte att posta.

Jag vill dock tipsa om att ställa frågan till andra inkapslingsspecialister i Sverige och fråga om dem vet någon som finns närmre dig. Personligen har jag rekommenderat vidare många som kontaktat mig men som pga avstånd är för långt.

Sandra: Jag är aktiv i Stockholmsområdet men har haft kunder som åkt långt till mig för att få moderkakan inkapslad men även dem som betalt extra milersättning.

Vilka metoder och tillval erbjuder du? Finns paket? Vad ingår i ditt standard paket?

Den vanligaste metoden är den som kallas TCM (Traditionell chinese metod) eller som enligt min egna utbildning kallas "Den försiktiga metoden". Då ångkokas oftast (kan skilja sig mellan inakapslare) hela moderkakan med fosterhinnor och navelsträng först, antingen med eller utan värmande örter och sedan torkas den. Därefter mals bitarna ner till ett fint pulver som fylls i kapslar.Den andra metoden är den som kallas 

Den råa metoden. Då ångkokas moderkakan inte alls utan torkas under en längre tid på lägre värme. Därefter följer processen densamma som ovan. Vissa anser att den råa metoden kan bidra till bakterietillväxt men det stämmer inte om man är utbildad och har kunskap om hur processen går till. Den råa metoden anses spara på många vitaminer och mineraler som annars kokas bort och följer med ut i vätskan när moderkakan ångas.

Vanliga tillval är placenta print eller moderkaksavtryck vilket är konstverk av moderkakan. Förenklat förklarat målas moderkakan i livsmedelsfärg (om moderkakan ska förtäras) och trycks mot ett papper så att ett vackert avtryck bildas. Liknande hur fingeravtryck görs.

Tinktur är ett annan populärt och vanligt tillval där rå placenta läggs i ren alkohol. Detta ger längst hållbarhet av alla olika produkter och tillval.

Bevara navelsträngen - då torkas navelsträngen i en form tex ett hjärta som sedan kan sättas in i en minnestavla.

Salvor ett sätt att ta tillvara på moderkakans egenskaper. Dessa kan göras med rå moderkaka eller med moderkakspulver som skapas efter metoderna.

Sandra: Jag gör inkapslingar i båda metoderna Den försiktiga och Den råa, dessa går att få som kapslar eller pulver. När du bokar kapslar hos mig kan du välja tillbehör som:
Placenta print, tinktur, helande salva, bevara navelsträngen och minnessmycken. 

Vilka säkerhetsåtgärder följer du i ditt arbete samt rengöring?

Sandra: Jag ber alltid om blodprovssvar från klienten för att se om klienten har någon blodsmitta. Har personen det har jag rätt att avbryta eller neka uppdraget. 
Jag bär alltid hårskydd, munskydd, glasögon, handskar och plastrock under själva inkapslingsprocessen. För varje ny kund används nya engångsskärbrädor och andra engångsmaterial. Hela arbetsplatsen samt verktyg går igenom noggrann rengöring mellan varje klient. Detta är en av de tyngre delarna i arbetet men som är mycket viktigt att göra för kundens säkerhet. 

Utför du inkapslingar i kundens hem eller har du eget kök?

Sandra: Personligen gör jag inte det men det finns dem som gör det. Finns för- och nackdelar med båda.

Positivt: En inkapslingsspecialist som kommer hem till er får ni möta och se att det är er moderkaka som tillagas och kapslas in i ert hem.

Negativt: Maskinerna låter, starka medel används och under arbetets gång behöver ert kök stängas ner helt tills inkapslingspecieliasten är klar med arbetet. Inkapslingsspecialisten kan inte övervaka moderkakan och dess process när det är hemma hos klienten.

Har du ett kontrakt och kan vi få se det? Hur betalar vi?

Sandra: Jag har ett kontrakt som både jag och kund skriver under, i det finns all annan praktisk information ni behöver. Jag erbjuder kunder att betala med faktura eller direkt till företagets Swish vid bokning.