Skriva förlossningsbrev

26/10/2021

Processen i att skriva brevet är det som är det kraftfulla; vägen dit är det som ger dig det du behöver från ett förlossningsbrev. Det är under denna process du tar kommandot och funderar över hur DU vill ha det. Och vem du är. ⁣

Att skriva ett förlossningsbrev är en god idé för att få ord på och ta reda på vad man önskar och vill. Det är att ta ett aktivt beslut att sätta sig in i både vad man har för rättigheter och val. Man vill ogärna vara i aktiv födsel och börja diskutera diverse alternativ som finns, detta kan skapa stress och oro vilket är något vi inte vill ha under födseln.⁣ De stresshormoner kroppen skickar ut motarbetar bla kroppens oxytocin vilket är hormonet som skapar värkar.

Många missförstår att ett förlossningsbrev ska innehålla en plan om hur förlossningen SKA bli men det vet vi ju att vi inte kan garantera eller veta i förväg. ⁣


Det är även ett bra hjälpmedel att få sitta ner och fundera på tidigare händelser i livet:

  • Hur har du mått och reagerat tidigare när du haft det tufft eller utmanande? ⁣
  • Hur tänker, känner och agerar du i olika psykiskt och fysiskt pressade tillstånd? ⁣
  • Hur reagerar du på olika typer av människor?⁣
  • Fundera även på vad du tar till när du månar om dig själv gärna då det är lite synd om dig tex vid en förkylning eller efter en tuff dag på jobbet - kanske är det ett skumbad med tända ljus, en speciell film, en viss hudprodukt eller en stor hög choklad?
  • Och om du har en partner - hur reagerar och fungerar hen i samma frågor?

Fundera själv och prata/bolla med dem som kommer vara med under födseln tex partner, vän, förälder, doula eller annan stödperson. ⁣

Det är även ett fint sätt att få sätta sig ner och visualisera sin förlossning.
Hur VILL du känna? Hur VILL du föda? Vad VILL du se & uppleva?
Låt drömmarna ta tag i dig & låt din drömfödsel ta plats! Fortsätt visualisera din drömförlossning, gärna varje dag. Se, känn och upplev den! Vårt sinne eller hjärna har kraftfull verkan på vår kropp. ⁣

I slutändan är det också ett bra sätt att kunna kommunicera sina önskemål i förväg både till personal & stödpersoner.

Praktiska tips

  • Tänk på att gärna hålla brevets längd till ca en A4 sida och använda gärna punktform när du skriver (ibland har vårdpersonal högt tryck på sig vilket gör att dem inte alltid hinner läsa hela förlossningsbrev).
  • Fundera över vad som är allra viktigast för dig att förmedla till dem. Basera utformningen av ditt brev där det viktigaste kommer högst upp, sen "näst viktigast" och så vidare.
  • Börja alltid brevet med den födande kvinnans för- och efternamn, personnummer och beräknad födsel. Skriv sedan in partners, stödperson eller doulas namn.
  • Ha gärna med två exemplar av brevet. Du kan föra in brevet i din journal, det gör din barnmorska på mvc. Jag, Sandra Certifierad doula, tycker om att kunna ge ett brev till personal på plats men även ha ett brev som vi inte ger utan bara ber personalen läsa. Då personal byts ut i skift, vilket är vanligt under ens födsel, kan lösa brev lätt försvinna. Då är det bra att ha ett på rummet som varje nytt team får läsa. Bra uppgift till partner eller annan stödperson - ha koll på brevet och be personal läsa det.

Förlossningsbrev - tips på innehåll

Namn:
Personnummer:
Beräknad födsel (BF):
Namn på partner/stödperson/doula:

Min personlighet
Hur fungerar du som person vid smärta, jobbiga situationer? När du blir pressad/stressad? När du blir ledsen? Uppgiven? Här kan du även skriva in din partners/medföljares personlighet tex "min partner kan uppfattas som arg när hen blir orolig eller rädd".

Rädsla & oro (denna del kan läggas ihop med delen ovan)Är du orolig eller rädd för något som är viktigt att vårdpersonalen är medvetna om (även partner(/stödperson)? Kan vara både fysiska och känslomässiga saker tex: nålar, blod, visa sig naken, vaginala undersökningar mfl.

Smärtlindring
Medicinsk eller icke medicinsk? Är du öppen för sterila kvaddlar, lustgas, akupunktur eller EDA?

Förlossningsställningar/krystning
Tankar om förlossningsställningar. Vilka ställningar önskar du få testa? Vilken tror du att du vill föda i? Eller är du öppen för personalens förslag?

När barnet kommit
Amning, första timmen, sen avnavling. Vill ni avvakta med mössa, blöja, mäta väga mm?

Stöttning och kommunikation
Hur önskar du att personalen stöttar dig och tilltalar dig. Vill du bli peppad och höra att du är duktig? Eller vill du att alla ska vara tysta?

Tidigare förlossningsupplevelser
Beskriv tidigare erfarenheter av förlossning eller sexuella övergrepp/andra traumatiska upplevelser som kan påverka dig under födseln mfl.

Övrigt
Information till vårdpersonal tex är du som föder ok med studenter eller manliga barnmorskor under förlossningen, har ni några "stopptecken/värktecken". Är du kittlig någonstans eller ogillar att bli rörd på en viss del av kroppen. Hur har ni förberett er inför förlossningen? Önskan om partner ska klippa navelsträng eller sätta på första blöjan?