Användarguide vattenpump

16/11/2023

La bassines vattenpump är säkert inspekterad och testad för att säkerställa både säkerhet och driftprestanda. Följs inte instruktionerna och varningar kan detta resultera i att pumpen förstörs och/eller ger allvarliga skador. 
Till vattenpumpen kommer tre stycken kopplingar i olika storlekar för kontakt med vattenslang.

Försiktighet

 • Koppla alltid ur eluttaget innan pumpen hanteras.
 • Låt inte pumpen gå torr.
 • Lyft inte pumpen i strömsladden.
 • Pumpa inte varma vätskor.
 • Använd endast i sötvatten.
 • Kör pumpen helt nedsänkt för korrekt kylning.
 • Säkerställ att din strömsladd ligger under eluttaget så att ett U eller nedåtgående form bildas av sladden. Detta kommer förhindra vatten från att rinna ner med strömsladden in i eluttaget.

Varning!

 • Anslut inte till någon annan spänning annan än den som visas på pumpen.
 • Pumpa inte brandfarliga vätskor.
 • Använd inte i ett uttag utan jordfelsbrytare.
 • För att reducera risken för elektrisk chock använd bara i portabla fristående fontäner som inte är större än 1,5 meter i någon dimension.
 • Använd inte i vatten som är varmare än 30° 

Prestanda

 • Ett igensatt eller smutsigt insug kommer minska mycket på pumpens prestanda. Om pumpen används på en smutsig yta, höj den något för att minska mängden skräp/smuts som kommer i kontakt med insuget. Om mindre flöde önskas, justera flödeskontrollspaken på pumpens sida.
 • Låt inte pumpen gå utan att vara nedsänkt i vatten. Att göra så kan orsaka skada på pumpen. Sätt alltid ner pumpen i vatten först och anslut sedan till eluttag. I början kan pumpen antagligen inte pumpa vatten eftersom det finns luft i pumpen och röret. Oroa dig inte. Ta ut och sätt i pumpens kontakt i eluttaget flera gånger. Det fungerar mycket bra på en gång. 

Om pumpen misslyckas prestera, kontrollera följande:

 • Kontrollera eller prova ett annat uttag för att säkerställa att pumpen får el. Obs! Koppla alltid ur från eluttaget inte du lämnar pumpen.
 • Kontrollera stopp eller hinder. Algbildning kan spolas ut med en trädgårdsslang.
 • Kontrollera att insugets galler inte är igensatt av smuts.
 • Ta bort pumpens galler för att nå impellerområdet. Vrid rotorn för att säkerställa att den inte är sönder eller fastnat.